E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Tr-ENT: ()

En Çok İndirilen Makaleler

OLGU SUNUMU
1.
Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu
Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases
Yaşar Çokkeser, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı
PMID: 21919834  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.041   2011; 21 - 5 | Sayfalar 276 - 281

DAVETLI DERLEME
2.
Ramsay Hunt sendromu ve güncel yaklaşımlar
Ramsay Hunt syndrome and current approaches
Uygar Levent Demir, Oğuz Basut
PMID: 22339572  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.012   2012; 22 - 1 | Sayfalar 59 - 63

OLGU SUNUMU
3.
Palatal miyoklonus
Palatal myoclonus
Bilge Tuna, Mehmet Hamdi Şahan
PMID: 24798438  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.32858   2014; 24 - 1 | Sayfalar 38 - 41

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Septoplasti olgularında ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı: Gerçekten gerekli mi?
Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary?
Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Oğuz Karabay, Recep Kaymaz, Muhammet Yeniay
PMID: 24798435  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50336   2014; 24 - 1 | Sayfalar 17 - 20

5.
Otoskleroz cerrahisinin işitme sonuçları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes
Deniz Özlem Topdağ, Murat Topdağ, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete İşeri
PMID: 25010802  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.09734   2014; 24 - 3 | Sayfalar 137 - 147

6.
Alt konka hipertrofisinin tedavisinde uygulanan radyofrekans doku ablasyonuna intranazal kortikosteroid spreylerin etkisinin incelenmesi
Evaluation of the effect of intranasal corticosteroid sprays on radiofrequency tissue ablation in the treatment of hypertrophied inferior turbinate
Ceren GÜNEL, H Sema BAŞAK
2011; 21 - 1 | Sayfalar 10 - 14

7.
İşitmesi normal olan ve işitme kaybı olan hastalarda tinnitus şiddet indeksi, tinnitus handicap envanteri ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyonları ile tinnitus değerlendirmesi
Assessment of tinnitus with tinnitus severity index, tinnitus handicap inventory and distortion product otoacoustic emissions in patients with normal hearing and hearing loss
Alper Yenigun, Remzi Dogan, Fadlullah Aksoy, Servet Akyuz, Hakan Dabak
PMID: 24798434  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.60783   2014; 24 - 1 | Sayfalar 11 - 16

8.
Arko-palato-uvular flep: Tonsillektomili hastalarda palatal horlama tedavisine yönelik bir cerrahi teknik
Arco-palato-uvular flap: a new surgical technique for the treatment of palatal snoring in tonsillectomized patients
Novak J Vukoje, Murat Enöz, Miroslav Cvetinov, Jose Florencio F. Lapeña
PMID: 21919831  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.038   2011; 21 - 5 | Sayfalar 261 - 265

OLGU SUNUMU
9.
Supraklaviküler torasik kanal kisti
Supraclavicular thoracic duct cyst
Güçlü Kaan BERİAT, Sinan KOCATÜRK, Melek DEMİRDAĞ, Demet KARADAĞ, Handan DOĞAN
PMID: 21595620  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.018   2011; 21 - 3 | Sayfalar 159 - 162

10.
Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu
A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery
Bora BAŞARAN, K. Serkan ORHAN, Karolin YILDIRMAZ, Günter HAFIZ
PMID: 21417974  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.008   2011; 21 - 2 | Sayfalar 98 - 101

DERLEME
11.
Tinnitusun psikosomatik değerlendirilmesinde kullanılan anket yöntemleri
Questionnaire methods used in the psychosomatic evaluation of tinnitus
Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Numan Kökten
PMID: 25513877  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.58219   2014; 24 - 5 | Sayfalar 303 - 310

OLGU SUNUMU
12.
Üst çenede periferik ossifiye fibrom
Peripheral ossifying fibroma of maxilla
Duygu Erdem, Gökçe Aksoy Yıldırım
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.80947   2014; 24 - 4 | Sayfalar 242 - 246

13.
Forestier sendromu: Nadir bir disfaji nedeni
Forestier’s syndrome: a rare cause of dysphagia
Mahmut Özkırış, Aylin Okur, Zeliha Kapusuz, Levent Saydam
PMID: 24798442  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.53496   2014; 24 - 1 | Sayfalar 54 - 57

14.
Kikuchi-Fujimoto hastalığı
Kikuchi-Fujimoto disease
Erkan Lebe
PMID: 25010806  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.62447   2014; 24 - 3 | Sayfalar 164 - 167

15.
Alt konkanın ossifiye fibromu
Ossifying fibroma of the inferior turbinate
Yavuz Selim PATA, Işın Doğan EKİCİ, Mutlu CİHANGİROĞLU, Müzeyyen DOĞAN, İsmail KOÇAK
PMID: 21595621  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.019   2011; 21 - 3 | Sayfalar 163 - 166

16.
Frontal sinüste fibröz displazi: Olgu sunumu
Fibrous dysplasia of the frontal sinus: a case report
Erol Keleş, Mehmet Erkan Kaplama, Şule Özkara, Bengü Çobanoğlu
PMID: 21919837  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.044   2011; 21 - 5 | Sayfalar 290 - 293

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
17.
Tinnituslu hastalarda trimetazidin, betahistin ve ginkgo biloba ekstresi etkinliğinin karşılaştırılması
An efficacy comparison of betahistin, trimetazidine and ginkgo biloba extract in patients with tinnitus
İsrafil Orhan, Salih Aydın, Gökhan Altın, Fahrettin Yılmazer
PMID: 23682937  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.03064   2013; 23 - 3 | Sayfalar 143 - 147

OLGU SUNUMU
18.
Sıklıkla temporal kemik dermoid kisti ile karışan doğuştan kolesteatom: Bir olgu sunumu
Congenital cholesteatoma frequently mistaken for temporal bone dermoid cyst: a case report
Melek Kezban GÜRBÜZ, Nagehan ERDOĞMUŞ, Armağan İNCESULU, Cem KEÇİK
PMID: 21595624  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.022   2011; 21 - 3 | Sayfalar 173 - 176

19.
Nazal septal perforasyondan kaynaklanan skuamöz hücreli karsinom: Nadir bir burun tümörü
Squamous cell carcinoma originating from the nasal septal perforation: a rare nasal tumor
İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Suat Kaptaner, Ömer Uğur, Metin İber, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol
PMID: 25010809  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.77200   2014; 24 - 3 | Sayfalar 177 - 180

20.
Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu
Incidental thyroid carcinoma found during surgery for laryngeal carcinoma: a case report
İbrahim Çukurova, Erdem Mengi, Murat Gümüşsoy, Aytekin Yaz, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Demet Etit
PMID: 21762052  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.029   2011; 21 - 4 | Sayfalar 215 - 219

LookUs & Online Makale