E-ISSN 2602-4837
Hybrid carcinoma of the parotid gland: ductal carcinoma and myoepithelial carcinoma [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 46-49 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.03789

Hybrid carcinoma of the parotid gland: ductal carcinoma and myoepithelial carcinoma

Gamze Atay1, Cavid Cabbarzade1, Gökhan Gedikoğlu2, Ali Şefik Hoşal1
1Department Of Ear, Nose And Throat, And Head And Neck Surgery, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department Of Pathology, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Hybrid carcinomas are rare neoplasms which are characterized by two different types of tumors localized in a single topographic region of the lesion. Parotid gland is the most common involvement site of hybrid carcinomas among salivary glands. The aggressiveness of the hybrid tumor depends on its high-grade component. In this article, we present a 71-year-old male case with the left parotid gland hybrid carcinoma consisting of salivary duct carcinoma and myoepithelial carcinoma.

Keywords: Duct carcinoma, hybrid tumor; myoepithelial carcinoma; salivary gland.

Parotis bezinin hibrid karsinomu: Duktal karsinom ve miyoepitelyal karsinom

Gamze Atay1, Cavid Cabbarzade1, Gökhan Gedikoğlu2, Ali Şefik Hoşal1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Hibrid tümörler aynı topografik alanda yerleşik, tek lezyonda histolojik olarak iki farklı tümör tipinin olması ile karakterize nadir görülen neoplazmlardır. Parotis bezi tükürük bezleri arasında hibrid tümörlerin en sık görüldüğü yerdir. Hibrid tümörlerin agresifliğini tümörün yüksek dereceli komponenti belirler. Bu yazıda, tükürük bezinde duktal karsinom ve miyoepitelyal karsinom komponentlerinden oluşmuş sol parotis bezinde hibrid karsinomu olan 71 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Duktal karsinom, hibrid tümör; miyoepitelyal karsinom; tükürük bezi.

Gamze Atay, Cavid Cabbarzade, Gökhan Gedikoğlu, Ali Şefik Hoşal. Hybrid carcinoma of the parotid gland: ductal carcinoma and myoepithelial carcinoma. Tr-ENT. 2014; 24(1): 46-49

Corresponding Author: Cavid Cabbarzade, Türkiye
LookUs & Online Makale