E-ISSN 2602-4837
Submucosal lingual schwannoma [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(5): 315-318 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.06641

Submucosal lingual schwannoma

Bülent Ulusoy1, Kazım Bozdemir2, Elif Ersoy Çallıoğlu1, Ahmet Kutluhan2, Mehmet Hakan Korkmaz2
1Department of Otorhinolaryngology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Schwannoma or neurilemmoma is a slow growing, solitary, and encapsulated benign tumor originating from Schwann cells of the peripheral nerves. Lingual schwannomas are rare. A 46-year-old male patient admitted with a complaint of swelling on the right half of the tongue for one year. An approximately 1x1 cm submucosal mass was detected on the right side of the tongue. The submucosal mass was totally excised under local anesthesia. Pathological examination was consistent with schwannoma. Lingual schwannomas should be considered in the differential diagnosis of tongue masses.

Keywords: Neurilemmoma, oral cavity; schwannoma; tongue.

Dilde submukozal yerleşimli schwannom

Bülent Ulusoy1, Kazım Bozdemir2, Elif Ersoy Çallıoğlu1, Ahmet Kutluhan2, Mehmet Hakan Korkmaz2
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Schwannom veya nörilemmoma periferik sinirlerin Schwann hücrelerinden kaynaklanan; yavaş büyüyen, soliter ve kapsüllü bir benign tümördür. Dil schwannomları nadirdir. Kırk altı yaşında bir erkek hasta yaklaşık bir yıldır devam eden, dilin sağ yarısında şişlik yakınması ile başvurdu. Dilin sağ kenarında submukozal yerleşimli yaklaşık 1x1 cm’lik kitle tespit edildi. Submukozal kitle lokal anestezi altında total olarak çıkarıldı. Patolojik inceleme schwannom ile uyumlu idi. Dil schwannomları dil kitlelerinin ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nörilemmoma, oral kavite; schwannom; dil.

Bülent Ulusoy, Kazım Bozdemir, Elif Ersoy Çallıoğlu, Ahmet Kutluhan, Mehmet Hakan Korkmaz. Submucosal lingual schwannoma. Tr-ENT. 2015; 25(5): 315-318

Corresponding Author: Bülent Ulusoy, Türkiye
LookUs & Online Makale