E-ISSN 2602-4837
A new and objective test to evaluate functions of the semicircular canals: A review of video head impulse test [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2017; 27(5): 241-250 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2017.08505

A new and objective test to evaluate functions of the semicircular canals: A review of video head impulse test

Numan Kokten1, Servet Karaca1, Armagan Incesulu2, M. Tayyar Kalcioglu1
1Department Of Otorhinolaryngology, Istanbul Medeniyet University Faculty Of Medicine, Goztepe Education And Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Eskişehir, Turkey

Vertigo is an illusion of motion that is frequently encountered in the practice of otolaryngology and which the patient perceives as either a self-rotation or the rotation of the surroundings. Due to the fact that numerous peripheral- or central-based diseases may emerge with vertigo, it is important to establish a definitive diagnosis and evaluate the patient promptly with a reliable test. Balance receptors are located in the ampulla of each of the three semicircular canals in both ears and in the macula of the utricle and saccule, also named as the otolith organs. Semicircular canals are sensitive to angular acceleration whereas otolith organs are sensitive to static tilt and dynamic linear accelerations. Vestibuloocular reflex ensures the stabilization of vision in the eye during head movements by stimulating eye movement at equal velocity in the opposite direction of the head movement. On account of its natural stimulus usage, easy and prompt administration, patient adaptation, and high sensitivity in showing the vestibular lesions, video head impulse test has become popular in recent years in the evaluation of patients with vertigo. In this review, we studied the fields and manner of application as well as the interpretation of the video head impulse test.

Keywords: Diagnosis, vertigo; video head impulse test.

Semisirküler kanalların fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yeni, objektif bir test: Video baş savurma testi ile ilgili bir derleme

Numan Kokten1, Servet Karaca1, Armagan Incesulu2, M. Tayyar Kalcioglu1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Vertigo, kulak burun boğaz pratiğinde sıklıkla karşılaşılan ve hastanın kendisinin veya çevresinin döndüğü şeklinde algıladığı bir hareket ilizyonudur. Birçok periferik veya santral kaynaklı hastalık vertigo ile ortaya çıkabildiğinden, ayırıcı tanının yapılması ve objektif bir testle hastanın hızlıca değerlendirilmesi önemlidir. Denge reseptörleri her iki kulakta üçer adet semisirküler kanal ampullasında ve otolit organlar olarak da adlandırılan utrikulus ve sakkulus makülasında yerleşiktir. Semisürküler kanallar açısal, otolit organlar ise statik eğilme ve dinamik doğrusal hızlanmalara karşı duyarlıdır. Vestibülooküler refleks kafa hareketleri esnasında kafanın hareketine eşit hızda karşı tarafa göz hareketi sağlayarak görüntünün gözde sabit kalmasını sağlar. Doğal uyarı kullanımı, kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesi, hastanın uyumu ve vestibüler lezyonları göstermedeki yüksek duyarlılığı sayesinde video baş savurma testi son yıllarda vertigolu hastaların değerlendirmesinde popüler hale gelmiştir. Bu derlemede video baş savurma testinin uygulama alanları ve şekli ile yorumlanışı irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Tanı, vertigo; video baş savurma testi.

Numan Kokten, Servet Karaca, Armagan Incesulu, M. Tayyar Kalcioglu. A new and objective test to evaluate functions of the semicircular canals: A review of video head impulse test. Tr-ENT. 2017; 27(5): 241-250

Corresponding Author: M. Tayyar Kalcioglu, Türkiye
LookUs & Online Makale