E-ISSN 2602-4837
Treatment approaches to temporal bone osteomas [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2016; 26(6): 342-347 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2016.08522

Treatment approaches to temporal bone osteomas

Hasan Hüseyin Arslan1, Mert Cemal Gökgöz1, Süleyman Cebeci2, Hamdi Taşlı1
1Department of ENT, Gulhane Military Medical School, Ankara, Turkey
2Department of ENT, Etlik Zubeyde Hanim Maternity Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate treatment approaches in relation to the localization, size and symptoms of temporal bone osteoma according to the complaints of the patient.
METHODS: We retrospectively reviewed the records of 23 patients (16 males, 7 females; mean age 28.6 years; range 14-69 years) followed up with the diagnosis of temporal bone osteoma at our clinic between January 2005 and April 2016. We obtained the demographic features, clinical presentations (symptoms, location and size of the tumors), treatment approaches and postoperative outcomes of the patients from patients file. Treatment approaches were analyzed according to the characteristics of patients and of the tumor.
RESULTS: The most common localization of osteomas was external auditory canal (66%), followed by mastoid bone (21%) and middle ear cavity (13%). The osteoma was detected incidentally in five patients out of 23. Treatment approaches were determined according to the presence of symptoms, size and localization of tumors.
CONCLUSION: Physical examination and periodic follow-up is recommended in asymptomatic patients. In symptomatic patients, surgical resection is needed with an appropriate surgical approach based on the location and size of the tumor.

Keywords: Osteoma, surgical procedures; temporal bone.

Temporal kemik osteomlarında tedavi yaklaşımları

Hasan Hüseyin Arslan1, Mert Cemal Gökgöz1, Süleyman Cebeci2, Hamdi Taşlı1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada temporal kemik osteomlarında tümörün yerleşim yeri ve boyutu ile ilişkili hastanın yakınmalarına göre yapılan tedavi yaklaşımları değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde Ocak 2005 - Nisan 2016 tarihleri arasında temporal kemik osteomu tanısıyla takip ve tedavi edilen 23 hastanın (16 erkek, 7 kadın; ort yaş 28.6 yıl; dağılım 14-69 yıl) demografik verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, klinik özellikleri (semptomlar, tümör boyutu ve yerleşim yeri), tedavi yaklaşımları ve ameliyat sonrası sonuçları hasta dosyalarından elde edildi. Tümörün ve hastaların özelliklerine göre seçilen tedavi yöntemleri analiz edildi.
BULGULAR: Osteomun en yaygın yerleşim yeri dış kulak yolu (%66), takiben mastoid kemik (%21) ve orta kulak boşluğu (%13) idi. Osteom 23 hastanın beşinde rastlantısal olarak tespit edildi. Tedavi yaklaşımları; hastada semptom varlığı, boyut ve yerleşim yerine göre belirlendi.
SONUÇ: Asemptomatik hastalarda fizik muayene ve periyodik takip önerilmektedir. Semptomatik hastalarda ise tümörün yerleşim yeri ve boyutuna göre uygun cerrahi yaklaşımla eksizyonu gerekir.

Anahtar Kelimeler: Osteom, cerrahi işlemler; temporal kemik.

Hasan Hüseyin Arslan, Mert Cemal Gökgöz, Süleyman Cebeci, Hamdi Taşlı. Treatment approaches to temporal bone osteomas. Tr-ENT. 2016; 26(6): 342-347

Corresponding Author: Süleyman Cebeci, Türkiye
LookUs & Online Makale