E-ISSN 2602-4837
İki kız kardeşte ailesel primer lokalize larengeal amiloidoz [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2007; 17(5): 283-286

İki kız kardeşte ailesel primer lokalize larengeal amiloidoz

Haldun OĞUZ1, Mustafa Asım ŞAFAK1, Münir DEMİRCİ1, Necmi ARSLAN1

Laryngeal amyloidosis is rare, accounting for less than 1% of all benign laryngeal tumors. Although familial primary localized amyloidosis has been reported in other parts of the body, no familial cases have been reported in the larynx. Primary localized laryngeal amyloidosis was detected in two sisters whose ages were 35 years and 38 years, respectively. In the elder patient, a previous endolaryngeal biopsy for symptoms of dysphonia yielded no pathologic findings. Laryngoscopic examination of the patient showed a significant submucosal accumulation at the level of ventricles and vocal folds. The younger sister had a complaint of hoarseness for five years. The results of endolaryngeal biopsies performed in both patients were reported as amyloidosis. Further evaluations were negative for systemic amyloidosis. No surgical intervention was considered. The patients were monitored for more than two years without any other coexisting disease.

Keywords: Amyloidosis, familial, biopsy, laryngeal diseases/diagnosis, larynx/pathology.

Familial primary localized laryngeal amyloidosis in two sisters

Haldun OĞUZ1, Mustafa Asım ŞAFAK1, Münir DEMİRCİ1, Necmi ARSLAN1

Larengeal amiloidoz nadir görülür ve larenksin tüm iyi huylu tümörlerinin %1’inden daha azını oluşturur. Vücudun diğer bölgelerinde ailesel amiloidoz bildirilmişse de, ailesel primer larengeal amiloidoz sunumuna rastlanmamıştır. Yaşları 35 ve 38 olan iki kız kardeşte primer larengeal amiloidoz saptandı. Büyük kardeşe, daha önce disfoni yakınmasıyla endolarengeal biyopsi yapılmış ancak herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Kliniğimizde yapılan larengoskopide ventrikül ve vokal kordlarda submukozal birikim saptandı. Alınan biyopsi sonucu amiloidoz olarak bildirildi. Küçük kız kardeşte ise beş yıldır ses kalınlaşması vardı. Bu hastanın endolarengeal biyopsi sonucu da amiloidoz olarak bildirildi. İleri incelemelerde sistemik amiloidoz saptanmadı. Her iki hastaya da herhangi bir cerrahi girişim yapılmadı. İki yılı aşkın takip süresi sırasında başka bir sorunla karşılaşılmadı.

Anahtar Kelimeler: Amiloidoz, ailesel, biyopsi, larenks hastalıkları/tanı, larenks/patoloji.

Haldun OĞUZ, Mustafa Asım ŞAFAK, Münir DEMİRCİ, Necmi ARSLAN. İki kız kardeşte ailesel primer lokalize larengeal amiloidoz. Tr-ENT. 2007; 17(5): 283-286
LookUs & Online Makale