E-ISSN 2602-4837
A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(2): 98-101 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.008

A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery

Bora BAŞARAN1, K. Serkan ORHAN, Karolin YILDIRMAZ, Günter HAFIZ

Post-tonsillectomy hemorrhage is a relatively common complication but life-threatening bleedings are rare. In this paper, we present a case who had undergone tonsillectomy with bipolar diathermy in an another hospital and who was referred to our clinic following a massive hemorrhage from the tonsil bed on the 27th postoperative day. Upon determining that the bleeding was caused by the necrosis of the internal carotid artery, the ligation of the internal carotid artery was performed.

Keywords: Hemorrhage; internal carotid artery; necrosis; tonsillectomy.

Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu

Bora BAŞARAN1, K. Serkan ORHAN, Karolin YILDIRMAZ, Günter HAFIZ

Tonsillektomi sonrası kanama göreceli olarak sık görülen bir komplikasyon olmasına rağmen, hayati tehlike yaratabilen kanamalar nadirdir. Bu makalede, bir başka hastanede bipolar elektrokoter yardımı ile tonsillektomi yapılan ve ameliyat sonrası 27. günde tonsil yatağından masif kanama meydana gelmesi sonrası kliniğimize sevk edilen bir olgu sunuldu. Kanamanın internal karotis arter nekrozuna bağlı olduğunun saptanması üzerine internal karotis arter ligasyonu yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Kanama; internal karotis arter; nekroz; tonsillektomi.

Bora BAŞARAN, K. Serkan ORHAN, Karolin YILDIRMAZ, Günter HAFIZ. A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery. Tr-ENT. 2011; 21(2): 98-101

Corresponding Author: Bora BAŞARAN
LookUs & Online Makale