E-ISSN 2602-4837
Subjective assessment of olfactory function [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(1): 59-64 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.27136

Subjective assessment of olfactory function

Cenk Evren1, Volkan Bilge Yiğt2, Fikret Çınar3
1Department Of Ent, Medilife Hospital, Beylikduzu,istanbul, Turkey
2Department Of Ent, Zonguldakgoverment Hospital,zonguldak, Turkey
3Department Of Ent, Bilim University, İstanbul, Turkey

Of the five senses, the sense of smell is the most complex and unique in structure and organization. As diagnostic and therapeutic modalities are often underdeveloped, the sense of smell has been inadequately studied. Olfactory disorders may result from benign pathologies such as sinusitis as well as several diseases including Parkinson’s disease, temporal lobe epilepsy, schizophrenia and Alzheimer disease. In this article, we aim to instruct the otorhinolaryngology specialists and residents regarding the tests which measure odor subjectively.

Keywords: Odor, olfactory disorder; university of Pennsylvania smell identification test.

Koku fonksiyonunun subjektif değerlendirilmesi

Cenk Evren1, Volkan Bilge Yiğt2, Fikret Çınar3
1Medilife Hastanesi;kbb Bölümü,beylikdüzü,istanbul
2Zonguldak Devlet Hastanesi,kbb Bölümü,zonguldak,turkey
3Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, İstanbul

Beş duyu içinde koku duyusunun yapısı ve organizasyonu en karmaşık ve benzersiz olandır. Tanı ve tedavi yöntemleri çok gelişmiş olmadığından, koku duyusu yeterli düzeyde incelenememiştir. Koku bozuklukları sinüzit gibi benign patolojilerden olabileceği gibi, Parkinson hastalığı, temporal lob epilepsisi, şizofreni ve Alzheimer hastalığı gibi birçok hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu makalede, kulak burun boğaz asistan ve uzmanlarının kokuyu subjektif ölçen testler hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Koku, koku bozuklukları; Pensilvanya üniversitesinin koku tayin testi.

Cenk Evren, Volkan Bilge Yiğt, Fikret Çınar. Subjective assessment of olfactory function. Tr-ENT. 2015; 25(1): 59-64

Corresponding Author: Cenk Evren, Türkiye
LookUs & Online Makale