E-ISSN 2602-4837
Submandibular ectopic thyroid with normally located thyroid gland [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 50-53 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.41713

Submandibular ectopic thyroid with normally located thyroid gland

Mahmut Sinan Yılmaz1, Semra Aytürk2, Mehmet Güven1, Fatma Hüsniye Dilek3
1Ministry Of Health Sakarya University Training And Research Hospital Department Of Ent, Sakarya, Turkey
2Malatya State Hospital, Department Of Endocrinology, Malatya, Turkey
3Ministry Of Health Sakarya University Training And Research Hospital Department Of Pathology, Sakarya, Turkey

Ectopic thyroid is a rare developmental anomaly of the thyroid gland which is defined as the presence of thyroid tissue at a site other than the pretracheal area. Nearly 1 to 3% of all ectopic thyroids are located in the lateral neck. Simultaneous submandibular ectopic thyroid tissue presenting with a functional orthotopic thyroid gland is extremely rare. In this article, we report a 37-year-old female case admitted to our clinic with a complaint of swollen neck in whom ultrasonography revealed submandibular ectopic thyroid tissue presenting with an orthotopic thyroid gland.

Keywords: Ectopic, submandibular; thyroid gland.

Normal yerleşimli tiroid bezi ile birlikte görülen submandibüler ektopik tiroid

Mahmut Sinan Yılmaz1, Semra Aytürk2, Mehmet Güven1, Fatma Hüsniye Dilek3
1S.b. Sakarya Ünv. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sakarya
2S.b. Malatya Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü, Malatya
3S.b. Sakarya Ünv. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Sakarya

Ektopik tiroid, pretrakeal alan dışındaki bir bölgede tiroid dokusu varlığı olarak tanımlanan tiroid bezinin nadir görülen gelişimsel anomalisidir. Tüm ektopik tiroid olgularının yaklaşık %1 ila %3’ü yan boyunda bulunmaktadır. Fonksiyonel bir ortotopik tiroid bezi ile eş zamanlı submandibüler ektopik tiroid dokusu birlikteliği son derece nadirdir. Bu yazıda, kliniğimize boyunda şişlik yakınması ile başvuran ve ultrasonografisinde submandibüler ektopik tiroid dokusu ve ortotopik tiroid bezi birlikteliği tespit edilen 37 yaşında bir kadın olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Ektopik, submandibüler; tiroid bezi.

Mahmut Sinan Yılmaz, Semra Aytürk, Mehmet Güven, Fatma Hüsniye Dilek. Submandibular ectopic thyroid with normally located thyroid gland. Tr-ENT. 2014; 24(1): 50-53

Corresponding Author: Mahmut Sinan Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale