E-ISSN 2602-4837
The effect of fitting formulas in programmable hearing aids on speech discrimination in noise [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2007; 17(5): 278-282

The effect of fitting formulas in programmable hearing aids on speech discrimination in noise

Songül Elmacı DÜNDAR1, Songül AKSOY1

Objectives: This study was performed to compare three fitting formulas for programmable hearing aids in noisy environments using speech discrimination tests.
Patients and Methods: The study included 17 hearing impaired subjects (9 males, 8 females, mean age 28 years, range 15 to 45 years) with bilateral symmetrical sensorineural hearing loss. Speech discrimination tests were carried out at various signal-to-noise ratios (SNR) at +5, 0, -5 dB, based on the NAL (National Acoustic Laboratories), POGO (Prescription of Gain/Output), and Berger fitting formulas with programmable hearing aids.
Results: When the SNR was +5 dB, speech discrimination scores of NAL and Berger were similar. Both had significantly better scores than POGO (p=0.017). When the SNR was 0 dB, speech discrimination scores differed significantly between the three formulas, with NAL having the best score, and Berger having a better score than POGO (p=0.017). When the SNR was -5 dB, the scores were similar between NAL and Berger. Both had significantly higher scores than POGO (p=0.017).
Conclusion: Our results show that there are significant differences in terms of speech discrimination scores among the fitting formulas.

Keywords: Acoustic stimulation/instrumentation, auditory threshold, hearing aids, hearing loss, sensorineural, speech perception.

Programlanabilir işitme cihazlarında farklı formüllerin gürültüde konuşmayı ayırt etme üzerine etkileri

Songül Elmacı DÜNDAR1, Songül AKSOY1

Amaç: Bu çalışmada programlanabilir işitme cihaz-larında kullanılan üç farklı kazanç formülünün gürültüde konuşmayı ayırt etme üzerindeki etkileri araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, iki taraflı simetrik sensorinöral işitme kaybı bulunan 17 işitme engelli hasta (9 erkek, 8 kadın, ort. yaş 28, dağılım 15-45) alındı. Konuşmayı ayırt etme testleri, programlanabilir işitme cihazlarında NAL (National Acoustic Laboratories), POGO (Prescription of Gain/Output) ve Berger kazanç formüllerine dayalı olarak değişik sinyal/gürültü (S/G) oranlarında (+5, 0, -5 dB) yapıldı.
Bulgular: Sinyal/gürültü oranı +5 dB iken, NAL ve Berger kazanç formülleri ile elde edilen konuşmayı ayırt etme skorları benzer bulundu, iki formülle de skorlar POGO formülünden anlamlı derecede yüksekti (p=0.017). Sinyal/gürültü oranı 0 dB’de ise, skorlar anlamlı farklılık gösterdi, en yüksek skor NAL formülü ile elde edilirken, bunu Berger ve POGO formülleri izledi (p=0.017). Sinyal/gürültü oranı -5 dB iken, NAL ve Berger formülleriyle benzer skorlar elde edilirken, yine en düşük skor POGO formülüyle elde edildi (p=0.017).
Sonuç: Farklı kazanç formülleriyle elde edilen konuşmayı ayırt etme skorları anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akustik uyarı/enstrümantasyon, işitme eşiği, işitme cihazı, işitme kaybı, sensorinöral, konuşma algılaması.

Songül Elmacı DÜNDAR, Songül AKSOY. The effect of fitting formulas in programmable hearing aids on speech discrimination in noise. Tr-ENT. 2007; 17(5): 278-282
LookUs & Online Makale