E-ISSN 2602-4837
The effect of topical mometasone furoate nasal spray on carriage of Staphylococcus aureus [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 1-5 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.70120

The effect of topical mometasone furoate nasal spray on carriage of Staphylococcus aureus

Cahit Polat1, Elif Bilge Uysal2, Salim Yüce3, İsmail Önder Uysal3, Sema Koç4
1Elazig Training And Research Hospital, Elazig, Turkey, Otolaryngology Department
2Department Of Medical Microbiology, Faculty Of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas,turkey
3Department Of Otolaryngology, Faculty Of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
4Department Of Otolaryngology, Faculty Of Medicine, Gazi Osman Pasa University, Tokat, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to examine the effect of topical mometasone furoate nasal spray on nasal Staphylococcus aureus (S. aureus) colonization in the treatment of allergic rhinitis.
METHODS: Between January 2012 and February 2013, 53 patients having perennial allergic rhinitis symptoms (37 females, 16 males) and 53 healthy controls (36 females, 17 males) were included in the study. Nasal cultures were obtained and evaluated before and after the treatment in allergic rhinitis patients who were admitted to the ear, nose and throat (ENT) outpatient clinic and receiving a mometasone furoate nasal spray treatment (200 mcg/day) once a day for one-month. In healthy controls, nasal cultures were obtained and evaluated once.
RESULTS: In allergic rhinitis patients, five cultures were positive for S. aureus before the treatment while the number of cultures positive for S. aureus was six after the treatment. There was no significant difference in the pre-treatment and post-treatment S. aureus colonization between the patient group and controls (p>0.05).
CONCLUSION: Mometasone furoate nasal spray used in the treatment of allergic rhinitis appears to be ineffective for nasal S. aureus colonization.

Keywords: Allergic rhinitis, colonization; mometasone furoate; nasal spray; Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus taşıyıcılığı üzerinde topical mometazon furoat burun spreyinin etkisi

Cahit Polat1, Elif Bilge Uysal2, Salim Yüce3, İsmail Önder Uysal3, Sema Koç4

AMAÇ: Bu çalışmada alerjik rinit tedavisinde Staphylococcus aureus (S. aureus) kolonizasyonu üzerinde topical mometazon furoat burun spreyinin etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2012 - Şubat 2013 tarihleri arasında uzun yıllardır alerjik rinit semptomları olan 53 hasta (37 kadın, 16 erkek) ve 53 sağlıklı kontrol (36 kadın, 17 erkek) çalışmaya alındı. Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran alerjik rinit hastalarından burun kültürleri alındı ve tedaviden önce ve bir ay boyunca günde bir kez mometazon furoat burun spreyi ile tedaviden sonra değerlendirildi. Sağlıklı kontrollerde burun kültürleri yalnızca bir kez alındı ve değerlendirildi.
BULGULAR: Alerjik rinit hastalarında tedaviden önce beş kültür S. aureus pozitif iken, tedaviden sonra altı kültür S. aureus pozitifti. Tedavi öncesi ve sonrası S. aureus kolonizasyonu açısından hasta grubu ve kontroller arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).
SONUÇ: Alerjik rinit tedavisinde kullanılan mometazon furoat burun spreyinin burun S. aureus kolonizasyonu açısından etkisiz olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, kolonizasyon; mometazon furoat; burun spreyi; Staphylococcus aureus.

Cahit Polat, Elif Bilge Uysal, Salim Yüce, İsmail Önder Uysal, Sema Koç. The effect of topical mometasone furoate nasal spray on carriage of Staphylococcus aureus. Tr-ENT. 2014; 24(1): 1-5

Corresponding Author: Cahit Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale