E-ISSN 2602-4837
Evaluation of shrinkage of surgical margins on tongue specimens following formalin fixation [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 30-37 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.73554

Evaluation of shrinkage of surgical margins on tongue specimens following formalin fixation

Özgür Gökoğlu1, Kerem Polat1, Erdinç Aydın2, İsmail Önder Uysal3, Mansur Doğan3, Ölem Işıksaçan Özen4
1Akşehir State Hospital, Otolaryngology Clinic, Konya, Turkey
2Başkent University, Department Of Otolaryngology, Ankara, Turkey
3Cumhuriyet University, Department Of Otolaryngology, Sivas, Turkey
4Başkent University, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the alterations in distances to the surgical margins on sheep tongue specimens, through resection, formalin fixation, frozen section, and microscopic examination.
METHODS: Fifty fresh sheep tongues were used in the study. A metal plate was fixed on the lateral aspect of each tongue to represent tumor tissues. A total of 40 specimens with either 1 cm or 2 cm distances as surgical safety margins of the surrounding plate were prepared using either scalpel or monopolar cautery (10 specimens were prepared for each group). Additional 10 specimens with 1 cm safety margins were prepared using either scalpel or monopolar cautery (5 specimens per group) for frozen section examination. Distances to the metal plates before resection were compared with the ones which were determined after resection, frozen section examination, 24-hour formalin fixation and microscopic examination.
RESULTS: Distances to the surgical margins were found to be decreased in all specimens after resection, 10% formalin fixation and microscopic examination. The distances to the surgical margins were observed to be reduced by 6.5-7.5% on average after resection, 10-12% on average after formalin fixation and 30% on average after microscopic examination, compared to the baseline values. The level of shrinkage was reduced by 6.3-10% following microscopic section preparation during frozen section examination.
CONCLUSION: Seven to eight-millimeter distance to the surgical margin at minimum should be maintained to achieve a 5 mm in height surgical safety margin during sheep tongue resection. The distance defined by the pathologist may be multiplied with 1.42 to estimate around in-situ distance to the surgical margins. Therefore, 1.42 may be used as a corrective factor for sheep tongue tissues.

Keywords: Formalin, shrinkage; surgical margins; tongue.

Formalin fiksasyonu sonrası dil örneklerinde cerrahi sınır küçülmesinin değerlendirilmesi

Özgür Gökoğlu1, Kerem Polat1, Erdinç Aydın2, İsmail Önder Uysal3, Mansur Doğan3, Ölem Işıksaçan Özen4
1Akşehir Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sivas
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada koyun dil örneklerinde cerrahi sınır mesafesinin rezeksiyon, formalin fiksasyonu, frozen inceleme ve mikroskobik inceleme ile değişimi değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmada 50 adet taze koyun dili kullanıldı. Dillerin lateral bölümüne tümör dokusunu temsilen metal plak yerleştirildi. Bu plak etrafında 1 cm ve 2 cm cerrahi güvenlik sınırı bırakılarak ve bistüri ve monopolar koter kullanılarak, toplam 40 örnek (her bir grup için 10 örnek) hazırlandı. Frozen inceleme için 1 cm’lik sınırı olan bistüri ve monopolar koter kullanılarak elde edilen ilave 10 örnek (her bir grup için 5 örnek) daha hazırlandı. Bu örneklerin eksizyon sonrası, 24 saatlik formalin fiksasyonu ve mikroskobik inceleme sonrası belirlenen cerrahi sınıra olan uzaklıkları ölçüldü ve eksizyon öncesi ölçümler ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Rezeksiyon, %10’luk formalin fiksasyonu ve mikroskobik kesit hazırlama sonrası tüm örneklerde cerrahi sınıra olan uzaklıkların azaldığı saptandı. Başlangıç değerlerine kıyasla, uzaklıkların rezeksiyon sonrası ortalama %6.5-7.5, formalin fiksasyonu sonrası ortalama %10-12 ve mikroskopik ölçüm sonrası ortalama %30 oranında azaldığı görüldü. Frozen incelemede ise mikroskobik kesit hazırlama sonrasında %6.3-10 arasında daha az büzüşme olduğu saptandı.
SONUÇ: Koyun dili rezeksiyonu sırasında 5 mm’lik temiz bir cerrahi sınır elde etmek için en az 7-8 mm mesafe bırakılmalıdır. Patolog tarafından belirlenen cerrahi sınır mesafesi 1.42 ile çarpılarak in-situ cerrahi sınır yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Bu nedenle, 1.42 değeri koyun dil dokusu için düzeltici faktör olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Formalin, büzüşme; cerrahi sınır; dil.

Özgür Gökoğlu, Kerem Polat, Erdinç Aydın, İsmail Önder Uysal, Mansur Doğan, Ölem Işıksaçan Özen. Evaluation of shrinkage of surgical margins on tongue specimens following formalin fixation. Tr-ENT. 2014; 24(1): 30-37

Corresponding Author: Kerem Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale