E-ISSN 2602-4837
Laryngeal leiomyosarcoma with coexistent tuberculous mediastinal lymphadenopathy [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 113-117 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.82335

Laryngeal leiomyosarcoma with coexistent tuberculous mediastinal lymphadenopathy

Nesibe Gül Yüksel Aslıer1, Ersoy Doğan1, Sülen Sarıoğlu2, Ahmet Ömer İkiz1
1Department of Otolaryngology And Head&neck Surgery, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Laryngeal leiomyosarcoma is an extremely rare malignancy originating from the smooth muscles of blood vessels. Herein, we present the first case of leiomyosarcoma arising from the glottic area of the larynx with coexistent tuberculous mediastinal lymphadenopathy. The patient was treated with vertical laryngectomy and anti-tuberculous medication. He has been disease-free for 24 months since initial treatment.

Keywords: Larynx, leiomyosarcoma; mediastinal lymphadenopathy; vertical laryngectomy.

Eşlik eden tüberküloz mediastinal lenfadenopati ile birlikte larengeal leiomiyosarkom

Nesibe Gül Yüksel Aslıer1, Ersoy Doğan1, Sülen Sarıoğlu2, Ahmet Ömer İkiz1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Larengeal leiomiyosarkom, kan damarlarının düz kaslarından köken alan, son derece nadir bir malignitedir. Bu yazıda, eşlik eden tüberküloz mediastinal lenfadenopati ile birliktelik gösteren larenksin glottik bölgesinden köken alan ilk leiomiyosarkom olgusu sunuldu. Hasta vertikal larenjektomi ve antitüberküloz ilaçlar ile tedavi edildi. İlk tedaviden bu yana 24 aydır hasta hastalıksızdır.

Anahtar Kelimeler: Larenks, leiomiyosarkom; mediastinal lenfadenopati; vertikal larenjektomi.

Nesibe Gül Yüksel Aslıer, Ersoy Doğan, Sülen Sarıoğlu, Ahmet Ömer İkiz. Laryngeal leiomyosarcoma with coexistent tuberculous mediastinal lymphadenopathy. Tr-ENT. 2015; 25(2): 113-117

Corresponding Author: Nesibe Gül Yüksel Aslıer, Türkiye
LookUs & Online Makale