E-ISSN 2602-4837
Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(5): 276-281 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.041

Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases

Yaşar Çokkeser1, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı

Superior semicircular canal dehiscence syndrome is a newly defined and rare disease. The disease shows itself with vertigo and nystagmus induced by loud noise and pressure. Vertigo and nystagmus induced by loud noise is named as Tullio's phenomenon and nystagmus induced by pressure is named as Hennebert’s sign. The definitive diagnosis is made by the demonstration of bone defect in superior semicircular channel with high-resolution computed tomography.

Keywords: Bony defect; posterior semicircular canal; sensorineural hearing loss; superior semicircular canal.

Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu

Yaşar Çokkeser1, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı

Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu yeni tanımlanmış ve nadir izlenen bir hastalıktır. Hastalık yüksek ses ve basınçla ortaya çıkan vertigo ve nistagmusla kendini gösterir. Yüksek sesle ortaya çıkan vertigo ve nistagmusa Tullio fenomeni, basınçla ortaya çıkan nistagmusa ise Hennebert belirtisi denmektedir. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide süperiyor semisirküler kanalda kemik defektinin gösterilmesi ile kesin tanı konur.

Anahtar Kelimeler: Kemik defekt; posteriyor semisirküler kanal; sensörinöral işitme kaybı; süperiyor semisirküler kanal.

Yaşar Çokkeser, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı. Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases. Tr-ENT. 2011; 21(5): 276-281

Corresponding Author: Yaşar Çokkeser
LookUs & Online Makale