E-ISSN 2602-4837
The final resort treatment options of recurrent head and neck cancer [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2017; 27(1): 56-64 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2017.85353

The final resort treatment options of recurrent head and neck cancer

Barış Karakullukçu1, Kadri İla2
1Department of Otolaryngology, Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, Netherlands
2Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Karabük University, Karabük, Turkey

Despite treatment, the recurrence rate of head and neck cancers varies between 30 and 50%. More than 50% of the patients with recurrence die, despite rescue therapy. In clinical practice, treatment usually encompasses surgery, radiotherapy, and chemotherapy. However, these methods do not often yield desirable outcomes in patients with recurrence. In this review, we present the final resort methods, except conventional methods used for the treatment of recurrent head and neck cancers in the clinical practice, and their clinical outcomes.

Keywords: Head and neck cancer, recurrent; treatment.

Nüks baş boyun kanserlerinin son tedavi seçenekleri

Barış Karakullukçu1, Kadri İla2
1Department of Otolaryngology, Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, Netherlands
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

Baş boyun kanserlerinde tedaviye rağmen nüks oranı %30 ila %50 arasında değişmektedir. Nüks görülen hastaların ise %50’den fazlası, kurtarma tedavisine rağmen kaybedilmektedir. Klinik uygulamada tedavi genellikle cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi kapsamaktadır. Ancak nüks görülen hastalarda bu yöntemler çoğu zaman istenen sonucu verememektedir. Bu derlemede, nüks baş boyun kanserlerinin tedavisinde klinik uygulamada kullanılan yöntemler dışında kalan son yöntemler ve klinik sonuçları sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Baş boyun kanseri, nüks; tedavi.

Barış Karakullukçu, Kadri İla. The final resort treatment options of recurrent head and neck cancer. Tr-ENT. 2017; 27(1): 56-64

Corresponding Author: Kadri İla, Türkiye
LookUs & Online Makale