E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat - Tr-ENT: 17 (6)
Volume: 17  Issue: 6 - 2007
1.Nazal septal cerrahi sonrasında nazal tampon kullanımı konusunda KBB hekimlerinin yaklaşımı
Alper Nabi ERKAN, Özcan ÇAKMAK
Pages 301 - 306

2.Yüzücülerde benign paroksismal pozisyonel vertigo
Songül AKSOY, Levent SENNAROĞLU
Pages 307 - 310

3.Timpanoplasti olgularında kontrollü hipotansiyon: Remifentanil ve alfentanil-sodyum nitroprusid kombinasyonunun karşılaştırılması
Ayşe HANCI, Tuncay KARAHAN, G. Ulufer SİVRİKAYA, Ayda BAŞGÜL, Berna USLU COŞKUN
Pages 311 - 317

4.Septoplasti sonrası nazal tampon veya dikiş tekniğinin sistemik oksijen satürasyonu ve hasta konforu üzerine etkisi
Mustafa KAZKAYASI, Can DİNÇER, Osman Kürşat ARIKAN, Rahmi KILIÇ
Pages 318 - 323

5.Is PET superior to MRI in the pretherapeutic evaluation of head and neck squamous cell carcinoma?
Amir MİNOVİ, Andreas HERTEL, Ahmet URAL, Erich HOFMANN, Wolfgang DRAF, Ulrike BOCKMUEHL
Pages 324 - 328

6.Entübasyon zorluğuna neden olan tonsiller lipoma: Olgu sunumu
Fevzi Sefa DEREKÖY, Hüseyin FİDAN, Fatma FİDAN, Fatma AKTEPE, Orhan KAHVECİ
Pages 329 - 332

7.Dilde soliter anjiyokeratom sirkumskriptum: Olgu sunumu
Müzeyyen YILDIRIM, Nihal KILINÇ, Mehmet Faruk OKTAY, İsmail TOPÇU
Pages 333 - 335

8.Wharton kanalında semptom vermeyen dev tükürük bezi taşı
Güven YILDIRIM, İlhan TOPALOĞLU, Belgin KELEŞ
Pages 336 - 338

9.Servikal lenfoepitelyal kist: Olgu sunumu
Alper Nabi ERKAN, Filiz AKA BOLAT, İsmail YILMAZ, Fikret KIROĞLU
Pages 339 - 342

LookUs & Online Makale