E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat - Tr-ENT: 18 (1)
Volume: 18  Issue: 1 - 2008
1.Nazal poliplerde flutikazon propiyonatın burun damlası ve sprey uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması
Tayfun DEMİREL, Kadir Serkan ORHAN, Nesil KELEŞ, Kemal DEĞER
Pages 1 - 6

2.Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında lenf nodu boyutu ile metastaz ve ekstrakapsüler yayılım arasındaki ilişki
Çağdaş ÖZTÜRK, Özlem SARAYDAROĞLU, Levent ERİŞEN, Hakan COŞKUN, Oğuz BASUT, Fikret KASAPOĞLU
Pages 7 - 13

3.Naproksen sodyumun deneysel otitis media üzerine etkisi
Fatma Tülin KAYHAN, Zeynep ALGÜN
Pages 14 - 18

4.Sigara kullananlarda yüksek frekans işitme eşiklerinin
Figen BAŞAR, Erol BELGİN
Pages 19 - 23

5.Tonsillektomide bipolar koter diseksiyon ve klasik diseksiyon tekniklerinin karşılaştırılması
Sami BERÇİN, Ahmet KUTLUHAN, Veysel YURTTAŞ, Kazım BOZDEMİR, Gökhan YALÇINER
Pages 24 - 30

6.Kronik otit cerrahisi ve timpanoplastide dehidrate temporal fasya kullanılması
Sündüs ASLAN, Sabri USLU, Ahmet KÖYBAŞIOĞLU, Övgü ÖZ, Fikret İLERİ, Suat ÖZBİLEN
Pages 31 - 34

7.Septoplasti ameliyatlarında dikiş tekniği ve nazal tampon uygulamasının oksidatif stres üzerine etkisi
Mustafa KAZKAYASI, Can DİNÇER, Hayrünisa SEZİKLİ, Osman Kürşat ARIKAN, Osman ÇAĞLAYAN
Pages 35 - 39

8.Kokleovestibüler semptomların ön planda olduğu herpetik fasyal paralizi: Olgu sunumu
Suat AVCI, Leyla KANSU, Babür AKKUZU, Nuri ÖZGİRGİN, Levent ÖZLÜOĞLU
Pages 40 - 43

9.Parotis bezi mukoepidermoid karsinomlu bir olgunun tedavisi ve iyatrojenik fasyal paralizinin başarılı onarımı
Ahmet KUTLUHAN, Veysel YURTTAŞ, Köksal Yuca, Mustafa Kösem, Fatih YAKUT
Pages 44 - 48

10.İleri derecede rinofima: Olgu sunumu
İsmail Önder UYSAL, Cengiz GÖK, Salim YÜCE, Cahit POLAT, Suphi MÜDERRİS, Fahrettin GÖZE
Pages 49 - 52

11.Maksiller sinüste izole aspergillus enfeksiyonu: Olgu sunumu
Mete Kaan BOZKURT, Tuncay ÖZÇELİK, Levent SAYDAM, Lale KUTLUAY
Pages 53 - 55

12.Olfaktör nöroblastomun subfrontal kraniofasyal ve midfasyal degloving yaklaşımlarla tedavisi: Olgu sunumu
Ahmet KUTLUHAN, Nebi YILMAZ, Fatih YAKUT, Veysel YURTTAŞ, Serdar UĞRAŞ
Pages 56 - 58

LookUs & Online Makale