E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat - Tr-ENT: 18 (2)
Volume: 18  Issue: 2 - 2008
1.Endoskopik adenoidektomi
Cevat UÇAR
Pages 66 - 68

2.Alt konkanın mikrodebrider ile redüksiyonu
Hasan TANYERİ, Zerrin BOYACI
Pages 69 - 73

3.Koanal polipli olgularda endoskopik yaklaşım
Hüseyin ALTUN, Ayşenur Meriç TEKER, Murat CERAN, Orhan GEDİKLİ
Pages 74 - 78

4.Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları
Ethem ŞAHİN, Ebru TAŞ, Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, B. Deniz ÇUHALI, A. Okan GÜRSEL
Pages 79 - 84

5.Farengeal ve palatin tonsil örneklerinde hızlı üreaz testi ve immünhistokimyasal analiz yöntemiyle Helicobacter pylori varlığının araştırılması
Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, Funda EREN, Mustafa Burak ÜSTÜN, Yusuf EREN, Ebru TAŞ, Ali Okan GÜRSEL
Pages 85 - 89

6.Alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans tekniğinin etkinliği
Beyazıt YILDIRIM, İsmail Önder UYSAL, Cahit POLAT, Cengiz GÖK
Pages 90 - 96

7.Diş çekimi sonrası gelişen internal juguler ven tromboflebiti
Alper Tunga DERİN, Ufuk TEKBAŞ, Murat TURHAN, Erkan KARACA, Bülent V. AĞIRDIR
Pages 97 - 100

8.Tonsil biyopsisine bağlı gelişen internal karotis arter psödoanevrizması: Endovasküler kaplı stent ile onarım
Can Alper ÇAĞICI, Osman KIZILKILIÇ, Haluk YAVUZ, Levent OĞUZKURT, Semih GİRAY, Levent ÖZLÜOĞLU
Pages 101 - 105

9.Larenjektomili bir hastada trakeo-innominat arter fistülü
Gani Atilla ŞENGÖR, Ömer AYDIN
Pages 106 - 109

10.Larenks kitleleri olarak kendini gösteren Rosai-Dorfman hastalığı
Serdar ENSARİ, Adin SELÇUK, Hüseyin DERE, Noelia PEREZ, Serpil DİZBAY SAK
Pages 110 - 114

11.Gizli parotis apsesine bağlı fasyal paralizi
Kadir Serkan ORHAN, Tayfun DEMİREL, Elif KOCASOY ORHAN, Kubilay YENİGÜL
Pages 115 - 117

12.İzole tek taraflı hipoglossal sinir ve vokal kord paralizisi ile ortaya çıkan Chiari tip I malformasyonu
E. Eylem ERTUĞRUL, Hakan CINCIK, Engin ÇEKİN, Salim DOĞRU, Atila GÜNGÖR
Pages 118 - 120

LookUs & Online Makale