E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat - Tr-ENT: 18 (4)
Volume: 18  Issue: 4 - 2008
1.Tip 2 diyabetli hastalarda işitsel fonksiyon bozukluklarının erken dönemde değerlendirilmesi
İbrahim ALADAĞ, Semiha KURT, Ahmet EYİBİLEN, Mehmet GÜVEN, Ünal ERKORKMAZ
Pages 203 - 210

2.Baş-boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri
İsmail YILMAZ, Can Alper ÇAĞICI, Fatma ÇAYLAKLI, Volkan AKDOĞAN, Levent N. ÖZLÜOĞLU
Pages 211 - 215

3.Sigara içme ile nazal polipozis arasındaki ilişki
Selim S. ERBEK, Seyra ERBEK, İrem BUDAKOĞLU, Özcan ÇAKMAK
Pages 216 - 220

4.Larenks kanserlerinde prognostik faktörler
Erkan VURALKAN, İstemihan AKIN, Gökhan KURAN, Cem SAKA, Nihat AKÇAYÖZ, Sibel ALİCURA
Pages 221 - 226

5.Konya yöresinde yaşayan perennial alerjik rinitli hastalarda epidemiyolojik özellikler, alerjen dağılımı ve semptom ciddiyeti
Özgül TOPAL, Selim S. ERBEK, Seyra ERBEK, Özcan ÇAKMAK
Pages 227 - 231

6.Menopoz öncesinde selim tiroid nodülleri için uygulanan levotiroksin supresyon tedavisinin kemik metabolizmasına etkisi
Barış AKINCI, Tevfik DEMİR, Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ, Oğuzhan KARAOĞLU, Mustafa SEÇİL, Sena YEŞİL
Pages 232 - 237

7.Konka bullozanın nazal patolojilerdeki rolü
Mustafa PAKSOY, Arif ŞANLI, Cenk EVREN, Fatma Tülin KAYHAN, Ziya BOZKURT, Sedat AYDIN, Ümit HARDAL
Pages 238 - 241

8.Meningosel ile komplike ön kafa tabanı anjiyomatozisi için transnazal endoskopik yaklaşım
Erhun ŞERBETÇİ, Gani Atilla ŞENGÖR
Pages 242 - 245

9.Larenkse yayılan nüks tiroid papiller karsinomuna cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu
Ercan AKBAY
Pages 246 - 249

10.Horlama nedeni olabilecek bir anomali: İnternal karotis arterin iki taraflı kıvrılması
Ahmet EYİBİLEN, Murat BAYKARA, Ahmet Sacid ÖZBAY
Pages 250 - 252

11.Nöraljiye yol açan büyük oksipital sinir schwannoması: Olgu sunumu
Ahmet URAL, Alper CEYLAN, Erdoğan İNAL, Fatih ÇELENK
Pages 253 - 256

12.Submandibuler bezde birlikte bulunan aktinomikoz ve taş
Celil USLU, Çağatay OYSU, Burak ÜLKÜMEN
Pages 257 - 259

13.Lingual cystic lymphangioma in an elderly patient
Vural FİDAN, Yavuz SÜTBEYAZ
Pages 260 - 262

14.Nazofarenks anjiyofibromlarında tedavi yaklaşımları
Aylin FİDAN KORCUM, Bülent Veli AĞIRDIR, Gamze AKSU, Kenan GÜNEY, Oktay DİNÇ
Pages 263 - 267

LookUs & Online Makale