E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat - Tr-ENT: 18 (5)
Volume: 18  Issue: 5 - 2008
1.Baş-boyun kanserli hastaya tanının söylenmesi
Tamer YILDIRIM, Levent ERİŞEN
Pages 273 - 279

2.Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği
Fahrettin YILMAZ, Oğuz KARABAY, Nevin KOÇ İNCE, Hasan EKERBİÇER, Esra KOÇOĞLU
Pages 280 - 283

3.Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi
Ahmet ERSOY, Ercan PINAR, Çağlar ÇALLI, Semih ÖNCEL, Aylin ÇALLI
Pages 284 - 288

4.Tiroid kitleleri: 131 olgunun değerlendirilmesi
Sedat ÇAĞLI, İmdat YÜCE, Ali BAYRAM, Ercihan GÜNEY
Pages 289 - 293

5.Tiroid kitlelerinde klinik bulgular ve uyguladığımız tedavi yöntemleri
Mustafa PAKSOY, Sedat AYDIN, Emin AYDURAN, Mehmet EKEN, Arif ŞANLI, Ömer TAŞDEMİR
Pages 294 - 299

6.Retrofarengeal apse: 10 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
Turgut KARLIDAĞ, Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, İsrafil ORHAN, Gülden ESER KARLIDAĞ, Şinasi YALÇIN
Pages 300 - 305

7.Nazal polipoziste endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliği
Cem SAKA, Gökhan KURAN, Erkan VURALKAN, Ayhan GÖKLER, İstemihan AKIN
Pages 306 - 311

8.Maksiller sinüs tutulumu gösteren invaziv meningiom
Kayhan ÖZTÜRK, Ercan AKBAY, Ziya CENİK
Pages 312 - 315

9.Karotis cisim tümörünü taklit eden vasküler leyomiyom
Ahmet URAL, Ahmet KUTLUHAN, Veysel YURTTAŞ, Sami BERÇİN, Aykut ONURSEVER
Pages 316 - 318

10.Ergen bir hastada larengeal adenoid kistik karsinom
Ömer AYDIN, Emre ÜSTÜNDAĞ, Mete İŞERİ, Cengiz ERÇİN
Pages 319 - 322

11.Lingual tonsil hipertrofisinde mikrodebrider kullanımı
Tolga KANDOĞAN, Levent OLGUN, Mehmet Ziya ÖZÜER
Pages 323 - 325

12.Yetişkinlerde kistik higroma kolli: biri atipik yerleşimli olan iki olgu
Fikret KASAPOĞLU, Nadir YILDIRIM
Pages 326 - 329

LookUs & Online Makale