E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat - Tr-ENT: 18 (6)
Volume: 18  Issue: 6 - 2008
1.Puberfoni hastalarında tedavi şeması
Ahmet KIZILAY, Yezdan FIRAT
Pages 335 - 342

2.Baş-boyun paragangliomları
İmdat YÜCE, Sedat ÇAĞLI, Ali BAYRAM, Ercihan GÜNEY
Pages 343 - 348

3.Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül: Sıklığı, etkileyen faktörler ve tedavi yaklaşımı
Davut AKDUMAN, Barış NAİBOĞLU, Celil USLU, Çağatay OYSU, Arman TEK, Mehmet SÜRMELİ, Yasin KILIÇARSLAN, Muhammed YANILMAZ
Pages 349 - 354

4.Fonksiyonel ve selektif boyun diseksiyonu sonrası internal juguler ven trombozu
Necmi ARSLAN, Engin DURSUN, Berna OĞUZ, Haldun OĞUZ, Mustafa Asım ŞAFAK, Münir DEMİRCİ, Onur ÇETİN
Pages 355 - 361

5.Larenks karsinomu nedeniyle tek başına lazer mikrocerrahisi veya beraberinde adjuvan radyoterapi uygulanan olgularda uzun dönem yaşam kalitesi değerlendirmesi
Amir MİNOVİ, Ahmet URAL, Chantal NOWAK, Marc PEARSON, Stefan DAZERT, Dominik BRORS
Pages 362 - 366

6.Serbest fibula osteoseptokutan flep ile mandibula rekonstrüksiyonundan sonra verici sahada sınıf III B vasküler anomaliye bağlı sekel: Olgu sunumu
Samet Vasfi KUVAT, Günter HAFIZ, Fatih KABAKAŞ, Atakan AYDIN, Ayhan OKUMUŞ
Pages 367 - 370

7.Nazo-oftalmik miyazis: Olgu sunumu
Hülya EYİGÖR, Turhan DOST, Volkan DAYANIR, Sema BAŞAK, Hasan EREN
Pages 371 - 373

8.İki yıllık takipte kliniğinde ve boyutunda değişiklik saptanmayan dev retrofarengeal lipom: Olgu sunumu
Hatice LAKADAMYALI, Tarkan ERGUN, Hüseyin LAKADAMYALI, Suat AVCI
Pages 374 - 376

9.Tekrarlayan reaktif lenfadenopatili bir olguda Castleman hastalığı
Özgül TOPAL, Necat ALATAŞ, Seyra ERBEK, Selim Sermed ERBEK, Emine TOSUN
Pages 377 - 380

10.Nazal kemikte kavernöz hemanjiyom: Kıkırdak grefti ile rekonstrüksiyon
Milan STANKOVIC, Dragan MIHAILOVIC, Zoran RADOVANOVIC, Dragana SIMIC, Marija CONIC
Pages 381 - 383

11.Tiroid papiller karsinomunun kapsüllü folliküler varyantında cerrahi yaklaşım: Üç olgu sunumu
Ahmet EYİBİLEN, İbrahim ALADAĞ, Mehmet GÜVEN, Reşit Doğan KÖSEOĞLU
Pages 384 - 388

LookUs & Online Makale