E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Myoepithelial neoplasm of nasal cavity: an uncommon tumor presenting with an unusual clinical presentation [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 42-45 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.00243

Myoepithelial neoplasm of nasal cavity: an uncommon tumor presenting with an unusual clinical presentation

Anirban Ghosh1, Somnath Saha2, Sudipta Pal2
1mgm medical college, kishanganj, india
2Rg Kar Medical College, Kolkata, India

Myoepithelial tumors are rare malignant tumors of salivary glands with uncertain biological behaviors and clinical course. Parotid gland is the common involvement site. In this article, we present a rare case of myoepithelial neoplasm of nasal cavity in an 11-year-old boy in the light of literature data.

Keywords: Immunohistochemistry, myoepithelial neoplasm; nasal cavity.

Burun boşluğunun miyoepitelyal neoplazmı: Olağan dışı klinik tablo ile seyreden nadir bir tümör

Anirban Ghosh1, Somnath Saha2, Sudipta Pal2

Miyoepitelyal tümörler, biyolojik davranışları ve klinik seyri kesin olarak bilinmeyen, tükürük bezinin nadir malign tümörleridir. Parotis bezi, en sık tutulum yeridir. Bu yazıda 11 yaşında bir erkek çocukta burun boşluğunda görülen nadir bir miyoepitelyal neoplazm olgusu literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İmmünhistokimya, miyoepitelyal neoplazm; burun boşluğu.

Anirban Ghosh, Somnath Saha, Sudipta Pal. Myoepithelial neoplasm of nasal cavity: an uncommon tumor presenting with an unusual clinical presentation. Tr-ENT. 2014; 24(1): 42-45

Corresponding Author: Anirban Ghosh, India
LookUs & Online Makale