E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Palatal myoclonus [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 38-41 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.32858

Palatal myoclonus

Bilge Tuna1, Mehmet Hamdi Şahan2
1Kızılaslan Medical Center, Otorhinolaryngology, Gaziantep, Turkey
2Kızılaslan Medical Center, Radiology, Gaziantep, Turkey

Palatal myoclonus is an extremely rare disorder. Tinnitus is secondary to rhythmic involuntary movements of the soft palate. Clinical diagnosis is based on the confirmation of the soft palate movements synchronous with an audible clicking noise outside. In this article, we report a 38-year-old female case with a 10 year-history of continuing ear click, who was diagnosed with essential palatal myoclonus. The disease and its differential diagnosis from symptomatic palatal myoclonus were discussed in the light of literature data.

Keywords: Essential palatal myoclonus, objective tinnitus; symptomatic palatal myoclonus.

Palatal miyoklonus

Bilge Tuna1, Mehmet Hamdi Şahan2
1Kızılaslan Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Gaziantep
2Kızılaslan Tıp Merkezi, Radyoloji Bölümü, Gaziantep

Palatal miyoklonus, son derece nadir görülen bir hastalıktır. Tinnitus yumuşak damağın ritmik istemsiz hareketlerine bağlı olarak oluşur. Klinik tanı dışarıdan duyulabilen kulakta tıklama sesiyle beraber yumuşak damak hareketlerinin görülmesi ile konur. Bu yazıda, on yıldır kulakta tıklama sesi öyküsü olan ve esansiyel palatal miyoklonus tanısı konulan 38 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Hastalık ve semptomatik palatal miyoklonus ile ayırıcı tanısı literatür verileri ışığında değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel palatal miyoklonus, objektif tinnitus; semptomatik palatal miyoklonus.

Bilge Tuna, Mehmet Hamdi Şahan. Palatal myoclonus. Tr-ENT. 2014; 24(1): 38-41

Corresponding Author: Bilge Tuna, Türkiye
LookUs & Online Makale