E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Closed reduction of zygoma tripod and isolated arch fractures with Volkmann bone hook [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2013; 23(4): 211-216 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2013.35467

Closed reduction of zygoma tripod and isolated arch fractures with Volkmann bone hook

Özlem Ayşe Gündeşlioğlu1, Çiğdem Özen, İrfan İnançlı, Lorenc Jasharrlari, Tuba Doldurucu, Zeynep Altuntaş, Mehmet Bekerecioğlu

Objectives: This study aims to investigate the effectiveness of closed reduction technique for the management of zygoma tripod or arch fractures without internal fixation.
Patients and Methods: Between June 2011 - December 2013, medical data of seven patients (2 females, 5 males; mean age 49.1 years; range 34 to 76 years) who were treated using closed reduction technique with Volkman bone hook due to zygoma tripod and isolated arch fractures were retrospectively analyzed. Symmetry and functional findings of the patients were assessed at three and six months postoperatively.
Results: No complication related to the closed reduction technique was observed. Inadequate reduction was seen in one patient with isolated zygoma arch fracture who was admitted in late-stage.
Conclusion: Closed reduction using a bone hook can be safely applied in the management of isolated zygoma arch fractures and non-complicated zygoma tripod fractures without fixation.

Keywords: Bone hook; closed reduction; zygoma arch fracture; zygoma tripod fracture.

Zigoma tripod ve izole ark kırıklarının Volkmann kemik kancası ile kapalı redüksiyonu

Özlem Ayşe Gündeşlioğlu1, Çiğdem Özen, İrfan İnançlı, Lorenc Jasharrlari, Tuba Doldurucu, Zeynep Altuntaş, Mehmet Bekerecioğlu

Amaç: Bu çalışmada zigoma tripod ve ark kırıklarının tedavisinde internal tespit uygulanmaksızın kapalı redüksiyon tekniğinin etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Haziran 2011 - Aralık 2012 tarihleri arasında zigoma tripod kırığı ve izole ark kırığı nedeniyle Volkman kemik kancası kullanılarak kapalı redüksiyon tekniği ile ameliyat edilen yedi hastaya (2 kadın, 5 erkek; ort. yaş 49.1 yıl dağılım 34-76 yıl) ait tıbbi veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların simetri ve fonksiyonel bulguları, ameliyattan sonra üç ve altıncı aylarda değerlendirildi.
Bulgular: Kapalı redüksiyon tekniği ile ilişkili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Geç dönemde başvuran ve izole zigoma ark kırığı olan bir hastada yetersiz redüksiyon oluştu.
Sonuç: Kemik kancası kullanılarak yapılan kapalı redüksiyon, izole zigoma ark kırıklarının yanı sıra komplike olmayan zigoma tripod kırıklarının tedavisinde tespit uygulanmaksızın, güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kemik kancası; kapalı redüksiyon; zigoma ark kırığı; zigoma tripod kırığı.

Özlem Ayşe Gündeşlioğlu, Çiğdem Özen, İrfan İnançlı, Lorenc Jasharrlari, Tuba Doldurucu, Zeynep Altuntaş, Mehmet Bekerecioğlu. Closed reduction of zygoma tripod and isolated arch fractures with Volkmann bone hook. Tr-ENT. 2013; 23(4): 211-216

Corresponding Author: Özlem Ayşe Gündeşlioğlu
LookUs & Online Makale