E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat The use and possible complications of graft materials in rhinoplasty [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2013; 23(4): 201-206 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2013.59852

The use and possible complications of graft materials in rhinoplasty

Kadir Serkan Orhan1, Ayça Başkadem Yılmazer

Rhinoplasty is indicated for improving nasal breathing, the appearance of the nose, mental well-being and self-confidence. In rhinoplasty, the most important factors are the surgeon’s experience and sense of balance and beauty. Facial beauty is related to balance and the symmetry of different parts of the face, including the nose. Balance can be achieved by augmentation or reduction of the various parts of the nose. In rhinoplasty surgery, grafting has become the most widely used technique as well as suture techniques. Currently, grafting is frequently used to support the nasal structure, augment the nose, and correct the nasal contour both in primary and revision rhinoplasty surgery. Therefore, it is expected that surgeon must be comfortable with grafting techniques. Of note, not only the use of suitable surgical techniques, but also the surgeon’s experience, patient selection, and regular follow-up influence the success of the procedure.

Keywords: Graft; review; rhinoplasty.

Rinoplastide greft materyallerinin kullanımı ve muhtemel komplikasyonları

Kadir Serkan Orhan1, Ayça Başkadem Yılmazer

Rinoplasti, burundan yapılan solunumu, burnun görüntüsünü, zihinsel iyilik halini ve özgüveni iyileştirmek için yapılır. Rinoplastide en önemli etmenler cerrahın deneyimi ve denge ve güzellik hissidir. Yüz güzelliği, burun başta olmak üzere, yüzdeki unsurların denge ve simetrisine bağlıdır. Denge ise, burnun çeşitli kısımlarının büyütülmesi veya küçültülmesi ile elde edilebilir. Rinoplasti ameliyatlarında greftleme, dikiş tekniklerinin yanı sıra, en sık kullanılan tekniktir. Günümüzde hem primer hem de revizyon rinoplasti ameliyatlarında burun yapısını desteklemek, burnu büyütmek ve burun konturunu düzletmek için greftleme sıkça kullanılır. Bu nedenle cerrahın greftleme tekniklerine hakim olması beklenir. Bunun yanı sıra uygun cerrahi tekniklerin kullanımı, cerrahın deneyimi, hasta seçimi ve düzenli takip işlemin başarısını etkiler.

Anahtar Kelimeler: Greft; yorum; rinoplasti.

Kadir Serkan Orhan, Ayça Başkadem Yılmazer. The use and possible complications of graft materials in rhinoplasty. Tr-ENT. 2013; 23(4): 201-206

Corresponding Author: Kadir Serkan Orhan
LookUs & Online Makale