E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Imaging of cystic neck masses in adults [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2017; 27(3): 151-157 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2017.48303

Imaging of cystic neck masses in adults

Nayha Handa, Anil Taneja, Swapndeep Singh Atwal, Venu Madhav R K
Department of Radiology, PGIMER and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, India

Cystic lesions of the neck are usually diagnosed in infancy or childhood, but detection may be delayed until adulthood. The clinical manifestations combined with knowledge of the embryology and spatial anatomy of the head and neck often provide clues for a correct diagnosis. Ultrasound is frequently used initially to confirm the cystic nature of the lesion. Computed tomography and magnetic resonance imaging provide essential information on the cyst location that allows optimal preoperative planning.

Keywords: Cystic lesion, imaging; neck.

Erişkinlerde kistik boyun kitlelerinin görüntülenmesi

Nayha Handa, Anil Taneja, Swapndeep Singh Atwal, Venu Madhav R K
Department of Radiology, PGIMER and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, India

Boynun kistik lezyonlarına genellikle süt çocukluğunda veya çocuklukta tanı konulur, fakat tespit erişkinliğe kadar gecikebilir. Baş ve boynun embriyoloji ve uzamsal anatomi bilgisi ile beraber klinik belirtiler çoğu zaman doğru bir tanı için ipuçları sağlar. Lezyonun kistik yapısını doğrulamak için ilk olarak sıklıkla ultrason kullanılır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kist konumu hakkında gerekli bilgiyi sağlayarak ideal bir ameliyat öncesi planlamaya olanak verir.

Anahtar Kelimeler: Kistik lezyon, görüntüleme; boyun.

Nayha Handa, Anil Taneja, Swapndeep Singh Atwal, Venu Madhav R K. Imaging of cystic neck masses in adults. Tr-ENT. 2017; 27(3): 151-157

Corresponding Author: Nayha Handa, India
LookUs & Online Makale