E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Management of lingual hemangioma in a case with von Willebrand disease [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2013; 23(4): 232-234 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2013.16023

Management of lingual hemangioma in a case with von Willebrand disease

Erkan Eski1, Elif Gamze Koçlu, Erdinç Aydın, Işıl Adadan Güvenç, Halit Üner

Hemangiomas are the most common vascular tumors and von Willebrand disease is the most common inherited bleeding disorder. In this article, we report a 21-year-old female who had von Willebrand disease presenting with 1x1 cm lesion of the tongue. The lesion was located at the anterior one-third in midline tongue throughout full-thickness. The patient was administered cryoprecipitate preoperatively. Then the lesion was excised under local anesthesia. Histopathological examination revealed a hemangioma. No complication such as bleeding or infection after the operation was observed.

Keywords: Hemangioma; surgery; tongue; von Willebrand disease.

Von Willebrand hastalığı olan bir olguda lingual hemanjiyom tedavisi

Erkan Eski1, Elif Gamze Koçlu, Erdinç Aydın, Işıl Adadan Güvenç, Halit Üner

Hemanjiomlar en sık görülen vasküler tümörler olup, von Willebrand hastalığı en sık görülen kalıtımsal kanama bozukluğudur. Bu yazıda, dilinde 1x1 cm lezyonu olan ve von Willebrand hastalığı bulunan 21 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Lezyon, tam kat boyunca dilin orta çizgisinde üçte bir oranında ön kısımda yerleşmişti. Ameliyat öncesi hastaya kriyopresipitat uygulandı. Daha sonra lezyon lokal anestezi altında eksize edildi. Hitopatolojik inceleme sonucunda hemanjiyom görüldü. Ameliyat sonrasında kanama veya enfeksiyon gibi herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Hemanjiyom; cerrahi; dil; von Willebrand hastalığı.

Erkan Eski, Elif Gamze Koçlu, Erdinç Aydın, Işıl Adadan Güvenç, Halit Üner. Management of lingual hemangioma in a case with von Willebrand disease. Tr-ENT. 2013; 23(4): 232-234

Corresponding Author: Erkan Eski
LookUs & Online Makale