E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Peripheral ossifying fibroma of maxilla [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(4): 242-246 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.80947

Peripheral ossifying fibroma of maxilla

Duygu Erdem, Gökçe Aksoy Yıldırım
Department of Otolaryngology, Bartın State Hospital, Bartın, Turkey

Peripheral ossifying fibromas are rare pathologies characterized by the replacement of bone to fibrous tissue. In this article, we report a 64-year-old female case admitted to our clinic with a mass in the oral cavity for 10 years. On physical examination, a 5x4 cm, well-defined, pedinculated mass was detected in the anterior arch of the right maxilla. Based on the clinical, radiographic and histopathological findings, the mass was diagnosed as an ossifying fibroma.

Keywords: Fibroma, fibrous dysplasia of bone; maxilla.

Üst çenede periferik ossifiye fibrom

Duygu Erdem, Gökçe Aksoy Yıldırım
Bartın Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Bartın, Türkiye

Periferik ossifiye fibromlar nadir görülen, kemiğin fibröz doku ile yer değiştirmesi ile karakterize patolojilerdir. Bu yazıda, yaklaşık 10 yıldır ağız içerisinde var olan bir kitle ile kliniğimize başvuran 64 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Fizik muayenede sağ üst çenenin ön arkında 5x4 cm boyutunda, düzgün yüzeyli, saplı bir kitle izlendi. Klinik, radyografik ve histopatolojik bulgulara dayanılarak ossifiye fibrom tanısı kondu.

Anahtar Kelimeler: Fibrom, kemiğin fibröz displazisi; üst çene.

Duygu Erdem, Gökçe Aksoy Yıldırım. Peripheral ossifying fibroma of maxilla. Tr-ENT. 2014; 24(4): 242-246

Corresponding Author: Duygu Erdem, Türkiye
LookUs & Online Makale