E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Solitary plexiform neurofibroma of the buccal region unassociated with neurofibromatosis type 1 [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2013; 23(4): 242-245 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2013.46320

Solitary plexiform neurofibroma of the buccal region unassociated with neurofibromatosis type 1

Vefa Kınış1, Musa Özbay, Salih Bakır, Ayşe Nur Keleş

Neurofibroma is a benign neural tumor. Plexiform type of this tumor is rarely seen in oral cavity in solitary form. In this article, we present an 18-year-old male case with an isolated plexiform neurofibroma localized at buccal region without any other manifestation or family history of neurofibromatosis type 1.

Keywords: Buccal region; neurofibroma; neurofibromatosis; oral cavity; plexiform; solitary.

Nörofibromatöz tip 1 ile ilişkili olmayan bukkal bölgenin izole pleksiform nörofibromu

Vefa Kınış1, Musa Özbay, Salih Bakır, Ayşe Nur Keleş

Nörofibrom, benign nöral bir tümördür. Bu tömürün pleksiform tipi, nadiren tek başına oral kavitede görülmektedir. Bu yazıda nörofibromatöz tip 1’in diğer bulguları veya aile öyküsü olmadan, bukkal bölgede izole olarak ortaya çıkan pleksiform nörofibrom izlenen 18 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bukkal bölge; nörofibrom; nörofibromatozis; oral kavite; pleksiform; izole.

Vefa Kınış, Musa Özbay, Salih Bakır, Ayşe Nur Keleş. Solitary plexiform neurofibroma of the buccal region unassociated with neurofibromatosis type 1. Tr-ENT. 2013; 23(4): 242-245

Corresponding Author: Vefa Kınış
LookUs & Online Makale