E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat
En Çok İndirilen Makaleler - THE TURKISH JOURNAL OF EAR NOSE AND THROAT

En Çok İndirilen Makaleler

OLGU SUNUMU
1.
Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu
Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases
Yaşar Çokkeser, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı
PMID: 21919834  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.041   2011; 21 - 5 | Sayfalar 276 - 281

2.
Skuamöz hücreli kanserin nadir bir varyantı olarak larenks akantolitik skuamöz hücreli kanseri
Acantholytic squamous cell carcinoma of larynx as an uncommon variant of squamous cell carcinoma
Elif Eda Tiken, Didem Çolpan Öksüz, Şebnem Batur, Esengül Koçak Uzel, Büge Öz, Ferhan Öz, Ömer Uzel, Sedat Turkan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.88786   2016; 26 - 3 | Sayfalar 176 - 180

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Otoskleroz cerrahisinin işitme sonuçları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes
Deniz Özlem Topdağ, Murat Topdağ, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete İşeri
PMID: 25010802  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.09734   2014; 24 - 3 | Sayfalar 137 - 147

4.
Tonsillektomi sonrası kanama: 10 yıllık deneyimimiz
Post-tonsillectomy bleeding: Our 10-year experience
Aslı Çakır, Cafer Boran, Yüksel Olgun, Taner Kemal Erdağ
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.03366   2017; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 9

5.
Septoplasti olgularında ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı: Gerçekten gerekli mi?
Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary?
Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Oğuz Karabay, Recep Kaymaz, Muhammet Yeniay
PMID: 24798435  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50336   2014; 24 - 1 | Sayfalar 17 - 20

DERLEME
6.
Nüks baş boyun kanserlerinin son tedavi seçenekleri
The final resort treatment options of recurrent head and neck cancer
Barış Karakullukçu, Kadri İla
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.85353   2017; 27 - 1 | Sayfalar 56 - 64

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
Gebelikte koku fonksiyon değişiminin değerlendirilmesi
Evaluation of smell function changes in pregnancy
Aylin Gül, Beyhan Yılmaz, Songül Karababa, Selin Fulya Tuna, Fazıl Emre Özkurt, Neval Yaman Yörük, İsmail Topçu
PMID: 25935060  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.89588   2015; 25 - 2 | Sayfalar 92 - 96

DERLEME
8.
Erişkinlerde kistik boyun kitlelerinin görüntülenmesi
Imaging of cystic neck masses in adults
Nayha Handa, Anil Taneja, Swapndeep Singh Atwal, Venu Madhav R K
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.48303   2017; 27 - 3 | Sayfalar 151 - 157

DAVETLI DERLEME
9.
Ramsay Hunt sendromu ve güncel yaklaşımlar
Ramsay Hunt syndrome and current approaches
Uygar Levent Demir, Oğuz Basut
PMID: 22339572  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.012   2012; 22 - 1 | Sayfalar 59 - 63

OLGU SUNUMU
10.
Dilde submukozal yerleşimli schwannom
Submucosal lingual schwannoma
Bülent Ulusoy, Kazım Bozdemir, Elif Ersoy Çallıoğlu, Ahmet Kutluhan, Mehmet Hakan Korkmaz
PMID: 26476523  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.06641   2015; 25 - 5 | Sayfalar 315 - 318

11.
Kikuchi-Fujimoto hastalığı
Kikuchi-Fujimoto disease
Erkan Lebe
PMID: 25010806  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.62447   2014; 24 - 3 | Sayfalar 164 - 167

12.
Frontal sinüste fibröz displazi: Olgu sunumu
Fibrous dysplasia of the frontal sinus: a case report
Erol Keleş, Mehmet Erkan Kaplama, Şule Özkara, Bengü Çobanoğlu
PMID: 21919837  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.044   2011; 21 - 5 | Sayfalar 290 - 293

13.
Palatal miyoklonus
Palatal myoclonus
Bilge Tuna, Mehmet Hamdi Şahan
PMID: 24798438  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.32858   2014; 24 - 1 | Sayfalar 38 - 41

DERLEME
14.
Semisirküler kanalların fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yeni, objektif bir test: Video baş savurma testi ile ilgili bir derleme
A new and objective test to evaluate functions of the semicircular canals: A review of video head impulse test
Numan Kokten, Servet Karaca, Armagan Incesulu, M. Tayyar Kalcioglu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.08505   2017; 27 - 5 | Sayfalar 241 - 250

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
15.
Nazal polipte yeni öngörücü parametreler: Nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
New predictive parameters of nasal polyposis: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio
Doğan Atan, Kürşat Murat Özcan, Sabri Köseoğlu, Aykut İkincioğulları, Mehmet Ali Çetin, Serdar Ensari, Hacı Hüseyin Dere
PMID: 25935061  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.01947   2015; 25 - 2 | Sayfalar 97 - 101

OLGU SUNUMU
16.
Üst çenede periferik ossifiye fibrom
Peripheral ossifying fibroma of maxilla
Duygu Erdem, Gökçe Aksoy Yıldırım
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.80947   2014; 24 - 4 | Sayfalar 242 - 246

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
17.
Yoga benign paroksismal pozisyonel vertigoya neden olabilir mi?
Can yoga cause benign paroxysmal positional vertigo?
İlker Koçak, Ozan Gökler, Esra Aydoğan, Işıl Karanfil, Ömer Faruk Ünal
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.22844   2017; 27 - 4 | Sayfalar 159 - 163

DERLEME
18.
Koku fonksiyonunun subjektif değerlendirilmesi
Subjective assessment of olfactory function
Cenk Evren, Volkan Bilge Yiğt, Fikret Çınar
PMID: 25934410  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.27136   2015; 25 - 1 | Sayfalar 59 - 64

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
19.
Temporal kemik osteomlarında tedavi yaklaşımları
Treatment approaches to temporal bone osteomas
Hasan Hüseyin Arslan, Mert Cemal Gökgöz, Süleyman Cebeci, Hamdi Taşlı
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.08522   2016; 26 - 6 | Sayfalar 342 - 347

20.
İşitmesi normal olan ve işitme kaybı olan hastalarda tinnitus şiddet indeksi, tinnitus handicap envanteri ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyonları ile tinnitus değerlendirmesi
Assessment of tinnitus with tinnitus severity index, tinnitus handicap inventory and distortion product otoacoustic emissions in patients with normal hearing and hearing loss
Alper Yenigun, Remzi Dogan, Fadlullah Aksoy, Servet Akyuz, Hakan Dabak
PMID: 24798434  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.60783   2014; 24 - 1 | Sayfalar 11 - 16

LookUs & Online Makale