E-ISSN 2602-4837
Squamous cell carcinoma originating from the nasal septal perforation: a rare nasal tumor [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(3): 177-180 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.77200

Squamous cell carcinoma originating from the nasal septal perforation: a rare nasal tumor

İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Suat Kaptaner, Ömer Uğur, Metin İber, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol
Department of Otolaryngology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Primary squamous cell carcinoma of the nasal septum is an extremely rare malignancy. In this article, we report a case of 52-year-old female with a complaint of nasal obstruction along with occasional nasal bleeding for one year. Endoscopy showed a 2.5x2 cm perforation originating from the anterior nasal septum. Incisional biopsy result was reported as squamous cell carcinoma. The tumor was removed by functional endoscopic surgery. Histopathological examination revealed squamous cell carcinoma with safe surgery borders. No recurrence and complications were noticed after one year of follow-up. The functional impact of the treatment with high mortality rates highlights the importance of early diagnosis. We recommend the differential diagnosis of septal perforation and early wide surgical excision for such cases.

Keywords: Nasal septum, septum perforation; squamous cell carcinoma.

Nazal septal perforasyondan kaynaklanan skuamöz hücreli karsinom: Nadir bir burun tümörü

İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Suat Kaptaner, Ömer Uğur, Metin İber, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye

Nazal septumun primer skuamöz hücreli karsinomu oldukça nadir görülen bir malignitedir. Bu yazıda, bir yıldır burun tıkanıklığı ve bazen burun kanaması yakınması olan 52 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Endoskopide 2.5x2 cm boyutlarında anterior nazal septum kaynaklı perforasyon gözlendi. İnsizyonel biyopsi sonucu, skuamöz hücreli karsinom olarak bildirildi. Tümör fonksiyonel endoskopik cerrahi ile çıkarıldı. Histopatolojik incelemede skuamöz hücreli karsinom güvenli cerrahi sınırıyla birlikteydi. Bir yıllık takip sonrası nüks ve komplikasyon gözlenmedi. Tedavinin fonksiyonel etkisi ve yüksek mortalite oranları, erken tanının önemini vurgulamaktadır. Septal perforasyonun ayırıcı tanısı ile birlikte bu olgularda erken geniş cerrahi eksizyon önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Nazal septum, septum perforasyonu; skuamöz hücreli karsinom.

İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Suat Kaptaner, Ömer Uğur, Metin İber, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol. Squamous cell carcinoma originating from the nasal septal perforation: a rare nasal tumor. Tr-ENT. 2014; 24(3): 177-180

Corresponding Author: Murat Gümüşsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale