E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(3): 168-171 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.24392

Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case

Giray Aynali1, Fatih Ünal1, Murat Yarıktaş1, Hasan Yasan1, Metin Çiriş2, Ömer Yılmaz3
1Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Pathology, Medical Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Department of Radiology, Medical Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Hemangiomas are the most common masses of the major salivary glands in parotid glands in childhood particularly. They occur more frequently in the parotid gland and rarely the submandibular gland. Changes in blood flow dynamics within hemangiomas may induce thrombus formation and phleboliths. Cavernous hemangioma may lead to thrombophlebitis in major salivary glands in adults. To our knowledge, cavernous hemangioma of submandibular glands containing phleboliths in childhood has not been described so far in the literature. In this article, we report the first pediatric case of a cavernous hemangioma containing multiple phleboliths in the submandibular gland mimicking submandibular sialolithiasis in a seven-year-old boy.

Keywords: Hemangioma, pediatric sialolithiasis; phlebolith; submandibular gland.

Submandibüler bezin sialoliti taklit eden multipl flebolitler içeren hemanjiyomu: İlk pediatrik olgu

Giray Aynali1, Fatih Ünal1, Murat Yarıktaş1, Hasan Yasan1, Metin Çiriş2, Ömer Yılmaz3
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Hemanjiyomlar, çocukluk çağında majör tükürük bezi, özellikle parotis bezlerinin, en sık görülen kitleleridir. Sıklıkla parotis bezinde nadiren de submandibüler bezde görülürler. Hemanjiyom içerisinde kan akımındaki değişiklikler, trombüs oluşumu ve flebolitleri tetikleyebilir. Kavernöz hemanjiyom, erişkinlerde majör tükürük bezlerinde tromboflebite neden olabilir. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar literatürde çocukluk çağında submandibüler bezde flebolitler içeren bir kavernöz hemanjiyom olgusu tanımlanmamıştır. Bu yazıda, yedi yaşında bir erkek çocukta submandibüler sialoliti taklit eden, çok sayıda flebolit içeren ilk pediatrik kavernöz hemanjiyom olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Hemanjiyom, pediatrik sialolit; flebolit; submandibüler bez.

Giray Aynali, Fatih Ünal, Murat Yarıktaş, Hasan Yasan, Metin Çiriş, Ömer Yılmaz. Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case. Tr-ENT. 2014; 24(3): 168-171

Corresponding Author: Giray Aynali, Türkiye
LookUs & Online Makale