E-ISSN 2602-4837
Our endoscopic transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy results through bicanalicular silicone tube intubation [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2013; 23(4): 207-210 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2013.34735

Our endoscopic transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy results through bicanalicular silicone tube intubation

Mehmet Özgür Zengin1, Erdem Eren

Objectives: This study aims to evaluate the results of transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy (TMDL-DCR) through bicanalicular silicone tube intubation (BSTI).
Patients and Methods: Between September 2011 and March 2012, treatment-naïve 43 eyes of 43 patients (24 males, 19 females; mean age 53.6±4.1 years; range 37 to 69 years) who presented with the complaint of watery eyes with a nasolacrimal duct obstruction and underwent TMDL-DCR through endoscopic silicone tube were included. Patients were assessed postoperatively. During follow-up, changes from baseline in signs and symptoms and the duration of intubation were recorded.
Results: The mean age of the patients was 53.6 years (range, 37 to 69 years). The mean follow-up was 19.4±2.2 months (range, 18 to 23 months). The mean duration of surgery was 16.5 min (range, 11 to 32 min). Epiphora was seen in seven patients following surgery. Nasolacrimal duct was open in 36 patients. The success rate was 83.7%.
Conclusion: Transcanalicular multidiode laser DCR through BSTE is an effective and safe method in the management of nasolacrimal stenosis.

Keywords: Dacrosistorhinostomy; laser; nasolacrimal; stenosis.

Bikanaliküler silikon tüp entübasyonu ile endoskopik transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi sonuçlarımız

Mehmet Özgür Zengin1, Erdem Eren

Amaç: Bu çalışmada bikanaliküler silikon tüp entübasyonu (BSTE) ile transkanaliküler multidiod lazer dakrosistorinostomi (TMDL-DSR) uygulamasının sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Eylül 2011 ve Mart 2012 tarihleri arasında daha önce ameliyat olmamış, gözlerinde sulanma yakınması olan ve nazolakrimal kanal tıkanıklığı tespit edilen, endoskopik silikon tüp ile TMDL-DSR cerrahisi yapılan 43 hastanın (24 erkek, 19 kadın; ort. yaş 53.6±4.1 yıl; dağılım 37-69 yıl) 43 gözü bu çalışmaya dahil edildi. Ameliyat sonrası dönemde hastalar değerlendirildi. Takip döneminde bulgu ve belirtilerde başlangıca göre görülen değişiklikler ve entübasyon süresi kaydedildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı, 53.6 yıl (dağılım 37-69 yıl) idi. Ortalama takip süresi 19.4±2.2 ay (dağılım 18-23 ay) idi. Ortalama cerrahi süresi 16.5 dk. (dağılım 11-32 dk.) idi. Cerrahi sonrası yedi hastada epifora izlendi. Otuz altı hastada nazolakrimal kanal açık olarak değerlendirildi. Cerrahi başarı oranı %83.7 olarak saptandı.
Sonuç: Nazolakrimal stenoz tedavisinde BSTE ile TMDL-DSR uygulaması etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Dakrosistorinosomi; lazer; nazolakrimal; stenoz.

Mehmet Özgür Zengin, Erdem Eren. Our endoscopic transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy results through bicanalicular silicone tube intubation. Tr-ENT. 2013; 23(4): 207-210

Corresponding Author: Mehmet Özgür Zengin
LookUs & Online Makale