E-ISSN 2602-4837
Top 100 cited articles in Meniere’s disease research [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2017; 27(4): 164-172 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2017.23326

Top 100 cited articles in Meniere’s disease research

Seyit Mehmet Ceylan
Department of Otolaryngology, Private Sani Konukoğlu Hospital, Gaziantep, Turkey

OBJECTIVE: This bibliometric analysis aims to analyze the top 100 cited articles that contributed to the investigation of the Meniere’s disease.
METHODS: Study data were obtained by performing a search on the Web of Science (WOS). The study includes the indexed journals in the index of “Science Citation Index Expanded”. Meniere’s disease was written in the “WOS basic research” field, and all years option was selected in the title setting. Afterwards, “times cited” was ranked from the highest to the lowest. The analysis was carried out by adding the results to the top 100 cited articles in the marked list.
RESULTS: The two most frequently cited articles published by Japan Nagoya University and Harvard University had 174 and 172 citations, respectively. The number of citations for the article that followed these two articles was 128. It was seen that the first 100 articles that had the highest number of citations were cited 4,867 times in total. The top 100 articles were published in a total of 31 high-impact journals, where Laryngoscope held in the first place with 18 articles. Ninety-six of those articles were original articles and four of them were reviews. Of the 100 most cited articles, 49 were from the United States.
CONCLUSION: The analysis of articles having high citations with the title of Meniere’s disease will allow the recognition of progress of treatment of this disease. It also provides a historical perspective for the development of the Meniere’s disease studies.

Keywords: Citation, Meniere’s disease; research.

Meniere hastalığı araştırmasında en çok alıntı yapılan 100 makale

Seyit Mehmet Ceylan
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Gaziantep, Türkiye

AMAÇ: Bu bibliyometrik çalışmada, Meniere hastalığının araştırılmasında en çok alıntı yapılan 100 makale analiz edildi.
YÖNTEMLER: Çalışma verileri Web of Science (WOS) portalında bir arama yapılarak elde edildi. Çalışma, “Science Citation Index Expanded” dizininde belirtilen dergileri içermekteydi. “WOS temel araştırma” alanına Meniere hastalığı yazılıp başlıkta tüm yıllar seçeneği seçildi. Daha sonra, kaç kez alıntı yapıldığı en yüksekten en düşüğe sıralandı. Analiz, çıkan sonuçların en çok alıntı yapılan 100 makalenin işaretli listeye eklenmesiyle gerçekleştirildi.
BULGULAR: En çok alıntı yapılan iki makale Japonya Nagoya Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanmış olup sırasıyla 174 ve 172 alıntıya sahipti. Bu iki makaleyi takip eden makalenin alıntı sayısı ise 128 idi. En fazla sayıda alıntı yapılan ilk 100 makalenin toplam 4.867 kez alıntılandığı görüldü. En iyi 100 makalenin 31 etkili dergide yayınlandığı ve Laryngoscope’un 18 makaleyle ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu makalelerin 96’sı orijinal olup, dördü derlemeydi. En çok alıntı yapılan 100 makaleden 49’u Amerika Birleşik Devletleri’ne aitti.
SONUÇ: Yüksek alıntı yapılan Meniere hastalığı başlıklı makalelerin analizi, bu hastalığın tedavisindeki ilerlemenin tanınmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda Meniere hastalığı çalışmalarının tarihsel açıdan gelişimini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alıntı, Meniere hastalığı; araştırma.

Seyit Mehmet Ceylan. Top 100 cited articles in Meniere’s disease research. Tr-ENT. 2017; 27(4): 164-172

Corresponding Author: Seyit Mehmet Ceylan, Türkiye
LookUs & Online Makale