E-ISSN 2602-4837
Maksillanın odontojenik miksoması: Olgu sunumu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2007; 17(5): 294-297

Maksillanın odontojenik miksoması: Olgu sunumu

Güleser SAYLAM1, Engin DURSUN1, Levent ALBAYRAK1, Halit AKMANSU1, Hakan KORKMAZ1, Adil ERYILMAZ1

A 38-year-old male presented with a slowly progressive and painful swelling in the right cheek. On palpation, a firm, fixed and tender mass was detected over the right maxilla, with normal overlying skin. Endoscopic examination revealed a submucosal mass protruding into the right nasal cavity along the lateral wall, extending from the vestibule to the sphenoid sinus. Computed tomography showed a well-defined, 4x4 cm mass with cystic compartments, obliterating the right maxillary sinus, with destruction to the medial wall and extension into the nasal cavity. Magnetic resonance imaging showed similar findings of extension. A transnasal biopsy yielded a diagnosis of myxoma. En bloc resection of the mass was performed through a medial maxillectomy. No clinical or radiological recurrences were noted during a follow-up period of 24 months.

Keywords: Maxillary neoplasms/pathology/surgery, myxoma/surgery, odontogenic tumors/pathology/surgery.

Odontogenic myxoma of the maxilla: a case report

Güleser SAYLAM1, Engin DURSUN1, Levent ALBAYRAK1, Halit AKMANSU1, Hakan KORKMAZ1, Adil ERYILMAZ1

Otuz sekiz yaşında erkek hasta, sağ çenesinde yavaş büyüyen, ağrılı şişlik nedeniyle başvurdu. Palpasyonda, sağ maksillada, üzeri normal deriyle örtülü, sert, fikse ve ağrılı kitle vardı. Endoskopik incelemede, lateral duvardan sağ nazal kaviteye taşma gösteren, vestibülden sfenoid sinüse uzanan submukozal kitle saptandı. Bilgisayarlı tomografide, kitlenin 4x4 cm boyutlarında ve iyi sınırlı olduğu, kistik komponentler içerdiği, sağ maksiller sinüsü oblitere ettiği, medial duvarı aşındırdığı ve nazal kaviteye yayılım gösterdiği görüldü. Manyetik rezonans görüntülemede benzer yayılım bulguları gözlendi. Yapılan transnazal biyopsi sonucu miksoma olarak bildirildi. Kitleye medial maksillektomi ile en bloc rezeksiyon uygulandı. Hastanın 24 aylık klinik ve radyolojik takibinde nüks bulgusuna rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Maksilla neoplazileri/patoloji/cerrahi, miksoma/cerrahi, odontojenik tümör/patoloji/cerrahi.

Güleser SAYLAM, Engin DURSUN, Levent ALBAYRAK, Halit AKMANSU, Hakan KORKMAZ, Adil ERYILMAZ. Maksillanın odontojenik miksoması: Olgu sunumu. Tr-ENT. 2007; 17(5): 294-297
LookUs & Online Makale