E-ISSN 2602-4837
Acantholytic squamous cell carcinoma of larynx as an uncommon variant of squamous cell carcinoma [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2016; 26(3): 176-180 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2016.88786

Acantholytic squamous cell carcinoma of larynx as an uncommon variant of squamous cell carcinoma

Elif Eda Tiken1, Didem Çolpan Öksüz1, Şebnem Batur2, Esengül Koçak Uzel1, Büge Öz2, Ferhan Öz3, Ömer Uzel1, Sedat Turkan1
1Department of Radiation Oncology, Istanbul University Cerrahpaşa Medical School, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Istanbul University Cerrahpaşa Medical School, Istanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, Istanbul University Cerrahpaşa Medical School, Istanbul, Turkey

Acantholytic squamous cell carcinoma is an uncommon variant of squamous cell carcinoma. Acantholytic squamous cell carcinoma occurs in the sun-exposed areas of the skin and lip. It is rarely observed in the respiratory and digestive tract and may present more aggressively. The incidence of distant metastases of squamous cell head and neck cancers is low and the lungs are the most common metastatic sites. Metastasis to the soft tissue, skin, and adrenal glands from the laryngeal region is very uncommon. In this article, we report a 58-year-old female case who underwent postoperative radiation therapy with the diagnosis of acantholytic squamous cell carcinoma of the larynx and developed metastasis to the soft tissue and adrenal gland at the early period.

Keywords: Acantholytic squamous cell carcinoma, laryngeal cancer; soft tissue metastasis.

Skuamöz hücreli kanserin nadir bir varyantı olarak larenks akantolitik skuamöz hücreli kanseri

Elif Eda Tiken1, Didem Çolpan Öksüz1, Şebnem Batur2, Esengül Koçak Uzel1, Büge Öz2, Ferhan Öz3, Ömer Uzel1, Sedat Turkan1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Akantolitik skuamöz hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinomun nadir bir varyantıdır. Akantolitik skuamöz hücreli karsinom, güneş gören ciltte ve dudakta oluşabilmektedir. Solunum ve sindirim yolunda oldukça nadir görülmekle birlikte, daha agresif seyretmektedir. Ayrıca, skuamöz hücreli baş boyun kanserlerinde uzak metastaz oranı düşük olmakla birlikte, en sık akciğere metastaz görülür. Larenks bölgesinden yumuşak dokuya, cilde ve böbrek üstü bezlere metastaz çok nadir görülmektedir. Bu yazıda, akantolitik skuamöz hücreli larenks kanseri tanısıyla ameliyat sonrası radyoterapi uygulanan ve erken dönemde yumuşak doku ve böbrek üstü bezlere metastaz gelişen 58 yaşında bir kadın olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akantolitik skuamöz hücreli kanser, larenks kanseri; yumuşak doku metastazı.

Elif Eda Tiken, Didem Çolpan Öksüz, Şebnem Batur, Esengül Koçak Uzel, Büge Öz, Ferhan Öz, Ömer Uzel, Sedat Turkan. Acantholytic squamous cell carcinoma of larynx as an uncommon variant of squamous cell carcinoma. Tr-ENT. 2016; 26(3): 176-180

Corresponding Author: Elif Eda Tiken, Türkiye
LookUs & Online Makale