E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Kikuchi-Fujimoto disease [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(3): 164-167 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.62447

Kikuchi-Fujimoto disease

Erkan Lebe
Department of Otolaryngology, Alia International, Kuwait City, State of Kuwait

Kikuchi-Fujimoto disease is a form of necrotizing lymphadenitis. Although the disease usually affects young women aged less than 30 years, it may also affect men with a wide range of age. Clinically generalized lymphadenopathy in the head and neck region may present. Lymph node specimens show areas of necrosis without neutrophilic infiltration. Necrotic areas result from lymphocyte-mediated apoptotic mechanisms. Clinically, it should be differentiated from many infectious diseases including cat scratch disease and rheumatological diseases such as systemic lupus erythematosus. Pathologically, it should be differentiated from lymphomas. Our patient was 30-year-old young and healthy female except cervical lymphadenopathy, and fever symptoms. Lymph node biopsy was performed for the diagnosis. Pathological examination of a lymph node specimen was reported as established Kikuchi-Fujimoto disease (histiocytic necrotizing lymphadenitis). After the treatment the patient's symptoms have completely disappeared.

Keywords: Cervical lymphadenitis, histiocytic necrotising lymphadenitis; Kikuchi-Fujimoto disease.

Kikuchi-Fujimoto hastalığı

Erkan Lebe
Alia International Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Kuwait City, State of Kuwait

Kikuchi-Fujimoto hastalığı bir nekrotizan lenfadenit formudur. Hastalık genellikle 30 yaş altında genç kadınlarda görülse de, erkekleri de etkileyebilir ve yaş sınırları geniştir. Klinik olarak baş boyun bölgesinde ortaya çıkan yaygın lenfadenopati ile seyredebilir. Lenf nodu örneklerinde nötrofilik infitrasyonun olmadığı nekroz alanları görülür. Nekrotik alanlar, lenfosit aracılı apoptotik mekanizmalar sonucunda oluşur. Klinik olarak kedi tırmığı hastalığı gibi enfeksiyon hastalıklarından ve sistemik lupus eritematöz gibi romatolojik hastalıklardan ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Patolojik olarak lenfomalardan ayrılmalıdır. Hastamız servikal lenfadenopati ve ateş semptomları dışında 30 yaşında genç ve sağlıklı bir kadındı. Tanı için lenf nodu biyopsisi yapıldı. Lenf nodu örneğinin patolojik incelemesi, yerleşik Kikuchi-Fujimoto hastalığı (histiositik nekrotizan lenfadenit) olarak bildirildi. Hastanın semptomlarının tamamen ortadan kalktığı izlendi.

Anahtar Kelimeler: Servikal lenfadenit, histiositik nekrotizan lenfadenit; Kikuchi-Fujimoto hastalığı.

Erkan Lebe. Kikuchi-Fujimoto disease. Tr-ENT. 2014; 24(3): 164-167

Corresponding Author: Erkan Lebe, Kuwait
LookUs & Online Makale