E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Nazal vestibülde seboreik keratöz [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2007; 17(5): 298-300

Nazal vestibülde seboreik keratöz

Fuat BÜYÜKLÜ1, Hakan AYDIN1, Erkan TARHAN1, Simin ADA1, Özcan ÇAKMAK1

Seborrheic keratosis is a common hyperkeratotic lesion of the epidermis, that usually occurs in the trunk and less frequently in the extremities, face, and the scalp. Occurrence in the nasal vestibule has not been reported in the literature. An 80-year-old woman presented with a long-standing, slowly growing, firm, red-brown polypoid mass, 0.5 cm in size, located at the skin-mucosa interface of the right nasal vestibule. The lesion was excised under local anesthesia and histopathologic examination showed seborrheic keratosis that mimicked squamous cell carcinoma. There was no recurrence during a-year follow-up.

Keywords: Keratosis, seborrheic, nose diseases.

Seborrheic keratosis of the nasal vestibule

Fuat BÜYÜKLÜ1, Hakan AYDIN1, Erkan TARHAN1, Simin ADA1, Özcan ÇAKMAK1

Seboreik keratöz çoğunlukla gövdede, daha az sıklıkla ekstremiteler, yüz ve kafa derisinde görülen, epidermisin hiperkeratotik bir lezyonudur. Literatürde nazal vestibül tutulumu bildirilmemiştir. Seksen yaşındaki kadın hastada uzun süredir var olan, yavaş büyüyen, sağ nazal vestibülün cilt-mukoza sınırında yerleşmiş, 0.5 cm çaplı, sert, kırmızı-kahverengi renkli, polipoid kitle saptandı. Lezyon lokal anestezi altında eksize edildi ve histopatolojik inceleme sonucunda skuamöz hücreli karsinoma benzeyen seboreik keratoz tanısı kondu. Eksizyon sonrası bir yıllık dönemde nüks görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Keratöz, seboreik, burun hastalıkları.

Fuat BÜYÜKLÜ, Hakan AYDIN, Erkan TARHAN, Simin ADA, Özcan ÇAKMAK. Nazal vestibülde seboreik keratöz. Tr-ENT. 2007; 17(5): 298-300
LookUs & Online Makale